Ställ om de lokala och regionala transporterna!

Att minska utsläppen från transporter är helt avgörande för att klara miljömålen. Beslutsfattare, näringsliv, organisationer och individer kan alla dra sitt strå till stacken.

Street In Gothenburg City Center

Den här guiden är till för dig som vill hjälpa din kommun eller region att ställa om till ett hållbart transportsystem. I guiden Ställ om de lokala och regionala transporterna! hittar du tips och inspiration till hur du – själv eller tillsammans med andra – kan påverka din kommun eller region att fatta beslut som minskar transporternas miljöpåverkan.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll