Viva vatten – ät rätt för friskare vatten

Genom att välja mat på ett smart sätt kan du bidra till att motverka överfiske och minska mängden gifter och gödande ämnen i havet.

Illustration: Erik Kohlström

Problem

Din mat och vad du väljer att äta till middag spelar roll för miljön! Olika typer av livsmedel påverkar miljön på olika sätt både innan de hamnar på tallriken och efteråt. Här kommer några exempel: De flesta fiskbestånd är överfiskade och arter som det en gång fanns gott om är i dag nästan helt försvunna. Många fiskar fiskas också med destruktiva redskap såsom bottentrål – en fiskemetod som förstör havsbotten och dödar eller skadar djuren som lever där och ger stora bifångster. 

Inom det oekologiska jordbruket används stora mängder bekämpningsmedel för att bekämpa ogräs, svampangrepp och skadedjur. Speciellt vid odling av grönsaker, frukt och bär är användningen av bekämpningsmedel intensiv. Trots att vi har en nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel ökar den kemiska bekämpningen på oekologiskt odlad jordbruksmark och mängden gifter som läcker ut i våra vattendrag minskar inte. 

Idag äter vi mycket mer protein än vi behöver. Flera populära dieter går ut på att man ska skära ner på kolhydrater och äta mycket protein, och i många träningstips rekommenderas att öka proteinintaget i samband med att man tränar. Allt vi äter hamnar förr eller senare i toaletten och spolas ut med avloppsvattnet. En extra proteinrik diet innehåller mycket mer fosfor och kväve än en diet som bara innehåller så mycket protein som vi behöver för att må bra. Det innebär att den som äter en proteinrik kost bidrar extra mycket till övergödningen i sjöar och hav. 

Åtgärd

Genom att vara en medveten konsument och välja jordbruksprodukter som odlats ekologiskt, fisk och skaldjur som är MSC- eller Krav-certifierade och minska på kött och andra proteinrika livsmedel bidrar du till att minska efterfrågan på miljöskadliga livsmedel och dessutom bidrar du till att mindre bekämpningsmedel och näringsämnen hamnar i vattnet. 

Hur gör man?

Det är lätt att byta från konventionellt till ekologiskt odlad mat! Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar och i dag finns det många hundra ekologiska livsmedel att välja bland i butikerna. Välj MCS- eller Krav-certifierad fisk och skaldjur i butiken och avstå helt från att äta hotade fiskar som till exempel ål, haj och havskatt. 

Om man byter ut en del av den proteinrika maten som till exempel kött, mejeriprodukter eller soja mot mer proteinfattiga livsmedel får man fortfarande i sig tillräckligt mycket protein, men man minskar mängden näringsämnen som hamnar i avloppsvattnet. 

Visste du att

  • Ungefär en femtedel av den svenska jordbruksmarken odlas idag ekologiskt vilket bland annat innebär att grödorna inte besprutas med kemiska bekämpningsmedel. 
  • Potatis och grönsaker är betydligt mer bekämpningsmedelsintensiva än många andra grödor – därför kan det vara extra smart att börja med att byta ut dessa varor mot ekologiska alternativ. 
  • Mer än hälften av all frukt och grönt som konsumeras i Sverige importeras – genom att välja ekologiskt påverkar du vattenmiljön positivt även i andra länder. 
  • En genomsnittlig svensk äter ca 108 g protein per dag. För att tillgodose sitt proteinbehov behöver man egentligen bara äta ca 58 g protein.  

Läs mer

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll