Uppdrag skog

Har du koll på skogen i din närhet? Du behöver inte vara expert, med hjälp av frågorna i Uppdrag skog lär du dig snabbt känna igen viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. 

Ge dig ut i skogen och starta uppdraget här nedanför. Svara på frågor om vad du ser i omgivningen. Tickor, hänglavar, höga myrstackar eller rinnande vatten kan vara exempel på viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. Lycka till!

Inget internet i skogen? Du kan också ladda hem PDF-versionen i förväg genom att klicka här. 

Vilka naturvärden hittar du?

Fråga 1 av 13

Finns det en stor variation på trädens höjd?

Fråga 2 av 13

Innehåller skogen både lövträd och barrträd?

Fråga 3 av 13

Är träden som växer i skogen av olika trädslag, t ex björk, asp, tall och gran?

Fråga 4 av 13

Ser du bohål för fåglar i några träd?

Fråga 5 av 13

Ser du döda, liggande, träd som hunnit täckas av mossa?

Fråga 6 av 13

Ser du döda, stående träd?

Fråga 7 av 13

Finns det mycket hänglavar i skogen?

Fråga 8 av 13

Finns det myrstackar som är högre än 1 meter?

Fråga 9 av 13

Hittar du lätt tickor, dvs svampar som växer på träden?

Fråga 10 av 13

Finns det fuktiga miljöer i eller i anslutning till skogen, t.ex.  rinnande vatten eller myrar?

Fråga 11 av 13

Finns det mycket orkidéer och/eller blåsippor?

Fråga 12 av 13

Ser du ett tjockt och iögonfallande mosstäcke på stenar?

Fråga 13 av 13

Hittar du många höga stubbar av avbrutna träd?

Slutför uppdraget

Ge en gåva till skogen

Med din gåva stödjer du Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.
Skog, Natur, Träd, Älvdalen, Skogsbruk, Avverkning, Skogsavverkning

Sanningen om den svenska skogen

Finns det verkligen mer skog en någonsin i Sverige? Är svensk skogsnäring bra för klimatet? Måste Sverige skydda mer skog? Bilden som målas upp av skogen i Sverige är ljus – hur ser det ut egentligen?