Operation: rädda bina

Politiska krav

Vi vill att politikerna ska ta ansvar för våra livsviktiga pollinatörer och agera mot bekämpningsmedel som skadar bin.

Operation: Rädda bina. Var med och gör skillnad som företag.

Vad politikerna bör göra:

Regeringen bör tillsätta en ny utredning som tar fram ett förslag på ett nytt skattesystem som, likt det danska systemet, leder till att preparat med negativa effekter på pollinerande insekter beskattas högre. Vi vill se att den nya skatten utformas så att bekämpningsmedel beskattas olika beroende på vilka risker de medför för människa och miljö.

Kemikalieinspektionen bör se över informationen om bi-skadlighet för samtliga godkända verksamma substanser och ta fram en tydligare märkning/varningssymbol av preparat som innehåller någon av dessa substanser.

20-30 years, adults, agricultural work, blurred, caucasian, cereal, colour, crop, crop dusting, cultivation, device, ecology, environmentalism, farm machine, fertilising, field, field work, green, hope, irrigation system, job, man, nobody, young adults, young man

Problemet med bekämpningsmedel idag 

Att bekämpningsmedel som skadar bin fortfarande används i Sverige har flera orsaker: 

Idag beskattas bekämpningsmedel per kilo, utan hänsyn till hur potenta de är. Det innebär att extremt starka medel som man inte behöver så mycket av för att de ska ha verkan blir billigare att använda än mildare medel. Det här är ett system som i praktiken innebär att det blir billigare att använda väldigt starka bekämpningsmedel med större miljöpåverkan. 

Medel som är giftiga för bin förbjuds inte automatiskt, utan får istället instruktioner för hur de ska användas för att minska riskerna. Men bi-skadliga medel hittas regelbundet i ytvatten, alltså på platser där de inte ska finnas, vilket betyder att de sprids vidare i miljön och kan skada pollinatörer utanför åkern. 

Då man undersökt bekämpningsmedlens skadeverkan har alltför liten hänsyn tagits till hur medlen påverkar våra pollinerande insekter. Till exempel utvärderas sällan giftighet för andra arter än honungsbin. 

Alla effekter undersöks inte. Forskning visar att flera bekämpningsmedel som inte är direkt dödliga ändå kan ha skadliga effekter som inte upptäckts av företaget som ansökt om godkännande. Det kan vara effekter på binas immunförsvar, sömn, navigeringsförmåga och beteende. 

Bort med bekämpningsmedel som skadar bin!

Vi fortsätter att kämpa för att få bort biskadliga bekämpningsmedel, som är ett av de allvarligaste hoten mot våra bin. Förra året förbjöds några värstingar i våra privata trädgårdar, men den största mängden bekämpningsmedel används inom konventionellt jordbruk. Även de medel som inte är direkt dödliga kan vara skadliga för bina på andra sätt. Trots det gynnar Sveriges skattesystem bekämpningsmedel som kan vara farliga för bin och den biologiska mångfalden. Det är en bi-fientlig politik som borde skrotas.

Kräv att politikerna tar ansvar för våra livsviktiga pollinatörer!

matbutik, konsument.ekologiskt,ORB2022

5 viktiga varor att välja eko – för världens bin

Importerade varor kan vara besprutade med bekämpnings-medel som är förbjudna inom EU och giftiga för bin. Vi guidar dig till de varor du verkligen vill handla ekologiskt.

blommande vägkant med bi.

Naturskyddsföreningen skapar världens längsta blomsteräng!

Antalet platser som bina gillar har minskat kraftigt. Men det finns en bortglömd yta som kan ersätta en del av de slåtterängar och naturbetesmarker som nu är borta – varför inte använda Sveriges vägrenar till något bra?

röra,cykel,förråd,trädgårdsförråd,stökigt

Har du förbjudna växtskyddsmedel i förrådet?

Så här gör du med dina kasserade bekämpningsmedel. Vi tipsar vi om hur du får en prunkande trädgård helt utan kemikalier.