Naturfalken företag

Stenfalken

Utmana er i artkunskap! Välj mellan 5 enklare quiz. Varje quiz har 10 frågor. Ni kan göra quizzen hur många gånger ni vill. Klarar ni alla frågor får ni dessutom ett fint diplom.

Psst ... till varje fråga hittar ni en ledtråd som kan hjälpa er till det rätta svaret. Klicka på informationsikonen högst upp till vänster på frågan.

En växt med vita blommor

Stenfalken: Skogen

10 frågor om skogens arter.

En citronfjäril pollinerar en blomma

Stenfalken: Djur

10 frågor om djurarter.

Igelkott

Stenfalken: Hotade arter

10 frågor om hotade arter.

Blåbärsris

Stenfalken: Växter

10 frågor om växtarter.

Koltrast

Stenfalken: Fåglar

10 frågor om fågelarter.

pilgrimsfalken

Varför är det här viktigt?

Världen är full av varelser. Varav de flesta har ett namn. Faktum är att det finns så många att vi inte ens hunnit upptäcka alla. Men idag hotas många av världens arter och den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Det har blivit en av vår tids stora ödesfrågor. Därför behöver vi vara många som kan arter och som kämpar för att de ska kunna finnas kvar!

Med Naturfalken vill vi sprida artkunskap på ett roligt sätt och inspirera fler att lära sig mer om allt som lever i naturen. Du behöver inte vara expert på blommor, fåglar eller insekter. Men vi tror att kunskap om naturen runt omkring oss gör att vi bryr oss om och tar bättre hand om planeten vi lever på bättre.