Efterlysning: Har du sett en igelkott?

En medborgarundersökning 2014 gav 17 800 rapporter och vi lärde oss mer om igelkotten än vi någonsin tidigare vetat. Men det finns fortfarande några frågetecken angående utvecklingen av igelkottarna i Sverige. Rapportera in dina observationer så bidrar du till att öka kunskapen om igelkottarnas situation. Information om både levande och döda igelkottar är viktig. Du kan också rapportera observationer som är flera år gamla.

Igelkott

Igelkotten är ett spännande urtidsdjur som har funnits i 65 miljoner år. Om du har igelkottar i din närhet kan du gynna dem genom att igelkottsanpassa din trädgård.

På igelkottens önskelista för trädgården finns en äng att leta mat i, buskar att gömma sig bland, trädgårdsland med feta maskar, en damm att dricka vatten ur, några murkna stockar och en mysig igelkottsbostad under ett uthus eller en lövhög.

Rapporterna som kom in 2014 visade att igelkotten inte längre är en hotad art och att fler igelkottar valt att bosätta sig i städerna än på landsbygden. Med fortsatt rapportering hoppas vi lära oss om arten ökar totalt sett, om beståndet är stabilt eller om det minskar.

Läs mer om rapporteringen 2014 här: > Medborgarforskning om Igelkotten

Bra tips!

Har du sett en igelkott?

Hjälp oss öka kunskapen om igelkottarna. Rapportera in din observation till Artportalen. Tack för hjälpen!