FN tar sig an agroekologi

Nyligen möttes flera av världens ledande experter inom området agroekologi i Stockholm. Agroekologi är den vetenskapliga grunden för det ekologiska lantbruket och Naturskyddsföreningen var en av arrangörerna. Barbara Herren på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO arbetar nu med frågorna på internationell nivå.

Barbara Herren är insektsforskaren som blev FN-tjänsteman.

Foto / Illustration:

Johan Lindahl

– Under 1900-talet lyckades vi öka produktiviteten i jordbruket genom att ösa ut en massa konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det fungerade till viss del – men mycket begränsat. Nu ser vi skadorna, inte minst i länder som till exempel Kina där många jordar blivit förstörda. Vi kan inte fortsätta i den riktningen, så vad är alternativet? Jag är ekolog och jag tror på ekosystemens förmåga att svara upp och anpassa sig om de sköts på rätt sätt.

Det säger Barbara Herren – insektsforskaren som blev FN-tjänsteman. Hon talar rappt och tillåter sig att ta ut svängarna. Ibland censurerar hon sig själv med ett leende: "Citera mig inte här!". 

Född och uppvuxen i Kalifornien begav sig Barbara Herren under universitetstiden till Afrika. Där har hon tillbringat större delen av sitt vuxna liv. Expertområdet är insekter och pollinering och i dag driver hon på för agroekologiskt jordbruk inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Från globalt till lokalt

Efter ett stort internationellt symposium om agroekologi har FAO tillsatt en vetenskaplig kommitté med ledande experter inom området. Nu väntar regionala konferenser runt om i världen som ska ta vara på lokala kunskaper och erfarenheter om hållbart jordbruk.

– Vi har i dag ett mandat att sätta agroekologin i fokus för arbetet. Vi har redan ökat förståelsen på global nivå, nu gäller det att anpassa oss efter olika regionala sammanhang, säger Barbara Herren.

Ett av hennes mål är att bygga en gedigen forskningsbas. Hon berättar att studier redan visar att lantbrukare som använder agroekologiska metoder får större lönsamhet i verksamheten. Men forskningsunderlaget behöver sammanställas och fördjupas.

Älskade öknens blommor

Barbara Herren växte upp i storstaden Los Angeles. Hennes pappa hade en gång varit gruvarbetare i Kaliforniens och Nevadas öknar. Ute i öknen hade han kvar en liten bostad där familjen brukade tillbringa sin lediga tid.

– Min mamma och mina syskon tyckte aldrig det var särskilt storslaget att vistas där, men för mig var det rena paradiset. Jag älskade det, säger Bara Herren.

– Det var en så extrem miljö, och plötsligt kunde jag hitta blommor! Jag älskade verkligen växterna.

Övertygelsen om naturens förmågor bär hon med sig. Men hon tvivlar samtidigt på att politiker och beslutsfattare förstår hur värdefullt det är att skapa hållbara ekosystem inom dagens industriella jordbruk.

Vill göra eko mainstream

– Jag undrar hur pass mycket beslutsfattare faktiskt förstår av det här som vi kallar ekosystemtjänster, hur mycket värt det är för ett samhälle att ha ekosystem som fungerar och som kan skapa allt från rekreationsområden till mat och ren luft.

Barbara Herren berättar att hon ser en risk att agroekologi och ekologiskt lantbruk blir betraktat som en alternativ väg avsedd för småbrukare.

– Vi måste se till att agroekologin blir mainstream och att även det storskaliga jordbruket börjar tillämpa metoderna. Folk lyssnar på oss nu, men vi får aldrig sluta rättfärdiga, förklara och förespråka det här, säger hon.

Industrin intresserad

FAO ser i dag ett stort intresse för agroekologi från jordbruksindustrin. Den privata sektorn vill inte hamna steget efter och vill inte bli anklagade för att göra saker på fel sätt, berättar Barbara Herren. Varje år gör FAO en översikt av gödningsmedel där de stora företagen samlas och berättar om sin verksamhet. På det senaste mötet tog FAO upp agroekologiska metoder.

– Företagen var SÅ intresserade... och varför inte? Det här är ett område som kommer räknas allt mer. Och jag ser många roller för den privata sektorn inom ekologiskt lantbruk, tänk bara på all kompost och allt organiskt material som ska hanteras.

En rad företag världen över har redan börjat rikta in sig mot biologiska alternativ, men Barbara Herren beskriver ett politiskt system som bromsar utvecklingen.

– I Europa och Nordamerika gör vi dagens konventionella jordbruk mer lönsamt genom stora subventioner, men vi gör väldigt lite för miljön. Vi måste hitta ett sätt att premiera lantbrukare som bygger hållbara ekosystem för oss alla.

Text: Johan Lindahl

Lär dig ordet: AGROEKOLOGI

Ekobonden Carlos Schaffendecker i Brasilien odlar en mångfald av grödor

Carlos Schaffendecker i Brasilien odlar en mångfald av grödor. 

Vad är agroekologi?

Agroekologi är ett sätt att odla, planera och driva lantbruk som bygger på lokala förutsättningar, kretsloppstänkande och biologisk mångfald (artrikedom). På så sätt är agroekologi ett alternativ till de storskaliga industriella odlingar där endast en enda gröda odlas och där konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel används i stor utsträckning. 

Varför är agroekologi så bra?

Det blir allt fler människor på jorden som ska kunna äta sig mätta. Agroekologi är inte bara nödvändigt för att producera mat på ett sätt som skonar naturen. Agroekologiska metoder är också mycket effektiva. Genom att samverka med naturen i stället för att kämpa emot den kan lantbrukare både tjäna mer pengar och producera mer mat. Vare sig lantbrukaren bor i Småland eller Somaliland. 

Hur ska omställningen gå till?

Det är viktigt att lantbrukare, forskare och beslutsfattare delar sina kunskaper så att de blir kända och tillämpbara. Agroekologi är inte bara för småbrukare: det finns i dag exempel på stora livsmedelsproducenter som använder agroekologiska principer.

Många nya innovationer inom jordbruket uppstår lokalt och bygger på kunskap hos lantbrukare och lokalsamhällen snarare än på formell vetenskaplig forskning. För att utveckla metoderna behöver lantbrukarnas erfarenheter kombineras med modern forskning. 

Politiska beslutsfattare måste arbeta för att ta bort de subventioner som i dag gynnar industrijordbruk och göra det enklare och gynnsammare för lantbrukare att ställa om till agroekologiska produktionsmetoder.

Vad gör Naturskyddsföreningen?

  • Vi samarbetar med och stödjer organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika som arbetar med att utveckla ett agroekologiskt/ekologiskt lantbruk.
  • Vi kommunicerar med beslutsfattare och tar fram material som förklarar och beskriver vad agroekologi är.
  • Vi arrangerar seminarier och diskussioner kring ämnet.
  • Vi föreläser på universitetskurser och deltar i debatter.

> LÄS MER: Eko på frammarsch i indiska Rajasthan