Klimatförändringarna hotar mänskliga rättigheter och 50 år av utveckling

Klimatförändringarna hotar att förstöra 50 års framsteg inom utveckling, fattigdomsbekämpning och global hälsa, enligt FN. Grundläggande mänskliga rättigheter som rätt till mat och vatten hotas, liksom demokratin. Vi kan gå mot en tid med klimatapartheid då de rika köper sig fria från stigande hetta och hunger, i en värld av epidemier, värmeböljor och torka. Hoppet ligger nu hos dem som driver på för förändring. På FN:s klimatmöte i New York i slutet av september måste världens ledare visa vägen.

Studenter runt om i världen kräver att klimatförändringarna tas på allvar och att världens ledare agerar för att hejda dem, som i denna klimatstrejk i Seoul.

Foto / Illustration:

Chung Sung-Jun/Getty Images

Även om världens nuvarande klimatmål hålls kommer tiotals miljoner människor att drabbas av brist på mat och vatten och tvingas fly. Grundläggande mänskliga rättigheter, som rätten till liv, mat, vatten och bostad, står på spel. Klimatförändringarna kan driva 120 miljoner människor in i fattigdom till 2030, enligt en rapport om klimatförändringar och fattigdom från FN.

– Klimatförändringarna hotar att förstöra 50 års framsteg inom utveckling, fattigdomsbekämpning och global hälsa, enligt Philip Alston, FN:s särskilde rapportör för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter.

Även i allra bästa fall kommer stigande temperaturer i många regioner i världen medföra osäkrare tillgång på mat och vatten, minskade inkomster och sämre hälsa. Många människor kommer att tvingas göra det omänskliga valet mellan svält och migration.

Är klimatapartheid framtiden?

Enligt beräkningar i rapporten kommer utvecklingsländer att bära 75-80 procent av kostnaden för klimatförändringarna. Detta trots att den fattigaste hälften av jordens befolkning bara står för 10 procent av världens utsläpp av växthusgaser, medan de rikaste 10 procenten av befolkningen är ansvariga för hälften av utsläppen. På det viset kommer klimatkrisen att ytterligare öka klyftorna i världen.

Philip Alston befarar att missnöjet ökar i samhället och att det sannolikt kommer att leda till nationalistiska, rasistiska och främlingsfientliga reaktioner.

– Vi riskerar en värld av klimatapartheid då de rika köper sig fria från stigande hetta, hunger och konflikter medan resten av världen lämnas åt sitt öde, säger FN experten Philip Alston.

Klimatkrisen urholkar mänskliga rättigheter

Klimatförändringarna kommer att ha en enorm inverkan på mänskliga rättigheter, speciellt rätten till liv, mat, vatten och bostad. Den kan också ha påverkan på demokratin och rättssäkerheten, när regeringar kämpar med konsekvenserna av global uppvärmning samtidigt som medborgare tvingas acceptera stora sociala och ekonomiska förändringar.

Det saknas inte varningsklockor om klimatförändringarna. Ändå missar många länder sina klimatåtaganden och världens regeringar spenderar samtidigt enorma summor på subventioner till industrin som förser världen med fossila bränslen, svindlande 5 200 miljarder US dollar per år om klimatskador räknas med eller ca 400 miljarder US dollar räknat som direkta subventioner.

– Våra åtgärder står inte alls i proportion till hur allvarligt och akut läget är. Det krävs kraftfulla sociala och ekonomiska förändringar om man ska kunna förhindra en klimatkatastrof, säger Philip Alston.

Världens ledare möts i New York på FN:s klimatmöte, UN Climate Action Summit, den 21 – 23 september. FN:s generalsekreterare António Guterres har kallat till mötet för att de internationella ansträngningarna för att hejda klimatförändringarna inte är på långt när tillräckliga. Just nu är världen på väg mot 3-5 grader högre medeltemperatur, något som är ytterst allvarligt och skulle kunna betyda slutet för den mänskliga civilisationen. Guterres vill se att länderna kommer med konkreta planer för hur klimatförändringarna ska kunna begränsas och 1,5 graders-målet hållas. Mottot för mötet är: Ett lopp vi kan vinna, ett lopp vi måste vinna.

Hoppet ligger hos dem som driver fram förändringar

Läget är allvarligt, men det finns fortfarande lite tid kvar att hejda klimatförändringarna innan det är för sent. Och det finns ljuspunkter.

– De förändringar som krävs i samhällen om man ska kunna förhindra en klimatkatastrof är också en möjlighet att förändra fattiga människors liv till det bättre och stärka mänskliga rättigheter, poängterar Philip Alston.

Medan många stater inte lever upp till målen, finns det andra aktörer som antagit utmaningen. Det finns en positiv utveckling i världen med rättegångar mot stater och fossilbränsleföretag och skolstrejkerna som sprider sig över världen.

Det är dags att världens ledare visar vägen och gör sitt yttersta för att hejda klimatförändringarna.

”Klimatförändringarna är ett samvetslöst angrepp på de fattiga” Philip Alston, FN:s  särskilde rapportör för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter

Det här kan DU göra för klimatet:

Gå med i den globala storstrejken för klimatet 27 sep

Läs våra tips: 10 saker du kan göra för klimatet och 10 saker din kommun kan göra för klimatet

Naturskyddsföreningens topp 3 krav för klimatet

 

 Det här händer vid FN:s klimatmöte, UN Climate Action Summit, i New York 21-23 september

Mer måste göras för att hejda klimatförändringarna innan det är för sent, därför har FN:s generalsekreterare kallat till ett klimatmöte, UN Climate Action Summit, med världens ledare. Även näringsliv, civilsamhället och klimatrörelsen spelar en avgörande roll för ett lyckat möte. Det här hoppas generalsekreteraren på:
• Konkreta och realistiska planer för att höja ländernas klimatåtaganden, deras nationally determined contributions eller NDC, till 2020.
• En minskning av utsläpp av växthusgaser med 45 procent inom 10 år och inga utsläpp alls (klimatneutrala länder) till 2050.
• inga nya kolkraftverk ska byggas efter 2020.
• ett stopp för subventioner av fossila bränslen.

FN:s rapport om Klimatförändringar och fattigdom

Här är de viktigaste slutsatserna i FN:s rapport Climate Change and Poverty:
• Klimatförändringarna hotar att förstöra 50 års framsteg inom utveckling, fattigdomsbekämpning och global hälsa
• Grundläggande mänskliga rättigheter som rätt till mat och vatten hotas, liksom demokratin.
• Vi kan gå mot en tid med ”klimatapartheid” då de rika köper sig fria från stigande hetta och hunger, i en värld av epidemier, värmeböljor och torka.
Här kan du läsa rapporten Climate Change and Poverty