CANCO: Agerar för naturen

I Kenya, liksom i många länder, behöver haven och kustekosystemen starkare skydd mot skadlig verksamhet. Förstörda ekosystem behöver även återställas. För att lyckas måste lokalsamhällen med sin unika kunskap vara aktivt involverade – något som CANCO arbetar för. 

I Kenya har lokalbefolkningen, med hjälp av Naturskyddsföreningens samarbetspartner CANCO (Community Action for Nature Conservation), tagit saken i egna händer och inrättat lokalt förvaltade områden. Ett av de mest kända är Kuruwitu i Kenya som etablerades 2003 efter att lokalbefolkningen uppmärksammat att havet och kustekosystemen inte mådde bra till följd av bland annat överfiske och klimatförändringar.  

Med hjälp av CANCO sattes en förvaltningsplan för hållbart fiske ihop och två år senare avsattes ett 30 hektar stort skyddat område där fiske förbjöds. Det gav resultat: Fiskbiomassan ökade, korallerna började täcka större ytor och bara under ett år skyddades 180 äggkläckningsplatser för den hotade havssköldpaddan. Efter Kuruwitu har ett 20-tal nya lokalt förvaltade områden etablerats.  

Tack vare CANCO ser framtiden ljusare ut än på länge. Tillsammans med lokalbefolkningen återställer de även förstörda ekosystem som mangrove – ett arbete som ger konkreta resultat. Lokalsamhällen kan nu åter fiska och samla musslor och andra skaldjur här. CANCO har också hög kapacitet vad gäller nationellt påverkansarbete och verkar bland annat för en ansvarsfull fiskepolitik – de var starkt engagerade i arbetet med den nya fiskelagen som antogs hösten 2016. 

CANCO är en civilsamhällesorganisation som arbetar för ökat skydd av naturen, hållbart fiske och naturresursförvaltning liksom demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter i lokalsamhällen. CANCO bedriver verksamhet inom en rad tematiska områden: olja, gas och gruvdrift, våtmarker och sötvatten, och marina ekosystem och fiske. Naturskyddsföreningen och CANCO samarbetar främst kring det sista området.  

Lokalt deltagande, dialog, nätverksbyggande, egenmakt och politisk påverkan är några av CANCO:s ledord för att uppnå resultat. Deras övergripande vision är starka lokalsamhällen med makt att påverka sin egen situation och utkräva ansvar av beslutsfattare för hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser. Genom lokala förvaltningsgrupper, så kallade Beach Management Units (BMU:s), arbetar CANCO också särskilt för kvinnors aktiva deltagande i naturresursförvaltning och beslutsprocesser. 

CANCO har ett fältkontor i Mombasa och ett huvudkontor i Nairobi där man i större utsträckning har tillgång till nationella beslutsfattare. Naturskyddsföreningen har samarbetat med CANCO sedan 2012. Läs mer om CANCO. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll