Koraller - små varelser som gör skillnad

Koraller. Små varelser som bygger upp så stora komplexa strukturer att de kan ses från rymden. Koraller tillhör jordens mest artrika miljöer. De skyddar kusten mot erosion, är barnkammare åt många olika fiskarter och ger stränderna den ljusa fina sanden.

Korallrev i tropikerna med solens strålar genom vattenytan.
I tropikerna lever korallerna, som är ett slags nässeldjur, i symbios med små encelliga alger som tar upp energi från solljuset.

Stora Barriärrevet utanför Australien är den största struktur som byggts upp av levande organismer. Men visste du att det finns korallrev även i Sverige? Ögonkorallen Lophelia Petusa bygger upp tre korallrev i det kalla djupa vattnet i Koster-Väderö-rännan utanför Västkusten.

Det största revet i Sverige är minst 2700 år gammalt, men sannolikt så gammalt som 8000 år. Enskilda korallindivider kan vara så gamla som 6000 år. Och tur är väl det, för de växer långsamt, bara 7-8 mm om året.

Korallreven i tropikerna är mer välkända. Där lever korallerna, som är ett slags nässeldjur, i symbios med små encelliga alger som tar upp energi från solljuset. De frodas därför i grunda solbelysta vatten.

Korallreven tillhör jordens mest artrika miljöer. De täcker 1 procent av oceanens botten, ändå bor 25 procent av allt marint liv i korallreven.

I tropikerna är korallreven enormt viktiga för kustbefolkningen. De skyddar kusterna mot erosion, fungerar som barnkammare för en mängd fiskarter och ger stränderna den fina ljusa sanden.

Med vårt globala arbete skyddar vi bland annat korallreven och andra tropiska marina ekosystem.

Vårt globala marina arbete

På det marina området arbetar vi med att stärka fiske- och kustsamhällen och påverka den internationella havs- och fiskepolitiken i en mer hållbar riktning.

Våra samarbetsorganisationer:

  • Bevakar småskaliga fiskearbetares rättigheter gentemot industriellt fiske och andra storskaliga industriprojekt.
  • Hjälper civilsamhället att stå upp för sina rättigheter, uppmärksamma brister och formulera nya lagförslag.
  • Bidrar till att restaurera förstörda livsmiljöer genom att återplantera mangrove och till att minska fattigdom genom ekoturism och småskaliga handelsprojekt.
  • Lyfter fram lokalsamhällena och för fram kustbefolkningarnas synpunkter i internationella processer.

Lär dig mer om vår blåa planet

Ge en gåva till havet?

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!