Korallrev, tumlare och torsk– så påverkas olika arter av hoten mot havet

Havet hotas från olika håll. Den biologiska mångfalden minskar med förfärande hastighet. I Sverige hotas bland annat ögonkorall, ål och pigghaj av utrotning. Men med rätt åtgärder kan de återhämta sig.

Den biologiska mångfalden på jorden minskar snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Det gäller inte minst i havet. Det visar bland annat en rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, våren 2019. I Sverige hotas bland annat ål och pigghaj, men även våra korallrev av ögonkorall av utrotning. 

Vad påverkar den biologiska mångfalden i havet?

Totalt har två tredjedelar av den marina miljön förändrats kraftigt av mänsklig påverkan: hälften av världens grunda korallrev har redan försvunnit, en tredjedel av sjögräset har försvunnit och runt en tredjedel av såväl hajar och rockor som marina däggdjur bedöms vara hotade. Det industriella fisket sker över mer än halva världens havsyta och mängden rovfisk i världshaven har minskat med två tredjedelar medan det nu finns tre gånger så mycket bytesfisk.  

Och det är vi människor som ligger bakom dessa förändringar. De största orsakerna till världshavens förvärrade tillstånd är: 

  • Alltför hårt nyttjande av havets resurser, till exempel ohållbart fiske. 
  • Förändringar i hur vi använder land- och havsområden, till exempel ökad exploatering av kustnära områden och havsområden. 
  • Klimatförändringar, som ut över negativa effekter av global uppvärmning, extremväder och issmältning dessutom spär på effekterna av de andra påverkansfaktorerna.
  • Utsläpp av övergödande ämnen och föroreningar från industrier och fordon. 

Hot mot biologisk mångfald i Sveriges hav 

Den biologiska mångfalden i svenska vatten hotas framförallt av övergödning och ohållbart fiske. Bara runt hälften av Sveriges fiskbestånd fiskas idag hållbart. Trålning är en effektiv och vanlig fiskemetod, som tillåter att haven dammsugs på fisk av storskaliga trålare. Bottentrålning är en av de vanligaste och mest destruktiva fiskemetoderna.  

När trålen körs på havsbotten får den förödande konsekvenser genom att havsbottnen förstörs och livsmiljöer för en stor mängd arter påverkas negativt. Bottentrålning tar även upp stora mängder fisk av en viss storlek, och kan medföra betydande bifångst av sådant man egentligen inte vill fånga. Dessutom river den upp stora mängder sediment från botten, vilket orsakar problem för bland annat organismer som filtrerar vatten men också för till exempel fisklarver.  

Bottentrålningen kan därigenom ha stor påverkan på arter och miljöer i haven, utöver den påverkan den har på fisken den avser fånga. 

Andra stora hot är exploatering av marina miljöer, utsläpp av skadliga ämnen som miljögifter och plast, och klimatförändringarna. 

På länkarna nedanför hittar du ett par exempel på hur olika arter påverkas av hoten i haven, både i Sverige och globalt. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll