Så är du miljö- och klimatsmart i valet av trädgårdsmöbler

När du köper trädgårdsmöbler kan du mycket väl orsaka avverkning av regnskog, större påverkan på klimatet och minskad biologisk mångfald. Därför presenterar Naturskyddsföreningen några tips för alla som ska köpa trädgårdsmöbler. 

Avverkningen av regnskogen förstör en unik naturmiljö för alltid. En mängd arter - växter och djur - utrotas. Lokal- och ursprungsbefolkning mister sin traditionella försörjning. Dessutom bidrar avskogningen till att halten växthusgaser som påverkar klimatet negativt ökar eftersom träd och växtlighet binder koldioxid.

FSC – Forest Stewardship Council – är en internationell organisation som ställer krav på skogsbruket utifrån ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Att trädgårdsmöbler och andra träprodukter är märkta med FSC-loggan innebär att skogsråvaran kommer från skogsbruk som ska uppfylla FSC:s krav. Även stora delar av svenskt skogsbruk granskas av FSC.

Så därför:

Köp i första hand FSC-märkta möbler av icke tropiskt ursprung. Det finns idag nya miljöanpassade behandlingsmetoder som gör svenska träslag lika bra som tropiskt trä. Dessutom minskar transporterna om man köper svenskt vilket påverkar klimatet mindre. En svensk möbeltillverkare är dessutom Svanen-märkt.

Det finns idag ett mindre urval FSC-märkta trädgårdsmöbler av tropiskt trä som kommer från kontrollerade plantageodlingar. Det kan handla om akacia eller teak.

Låt dig inte luras av andra luddiga ”märkningar”. Ibland kan en etikett med ”miljöinformation” avse att råvaran kommer från bärkraftiga skogsbruk, eller ”statscertifikat” eller att produkten ”nästan” är eller ”är på väg” att bli FSC-certifierad. Det förekommer också andra påstådda märkningar som inte går att lita på.

Akut hotade trädarter är Afrormosia, Cedro (Cedar), Ebenholts, Kapur, Keruning, Lapacho, Meranti och Zebrano. Påtala detta för de handlare som säljer möbler eller andra träprodukter gjorda av dessa träslag! Det finns ytterligare hotade arter, se lista på länken nedan.