Så kan du hjälpa den rödlistade igelkotten

Skapa vilda rum och ängar åt igelkotten, och låt robotklipparen bara klippa dagtid. Här får du tips om hur du kan hjälpa igelkotten och andra vilda grannar!

Igelkotten är hotad.
Skapa vilda rum åt hotade igelkotten.

Hoten mot igelkotten, som i april 2020 rödlistades av Artdatabanken, existerar året runt. Bilar kör ofta över den igelkott som försöker korsa en väg och ett mer likriktat landskap har gjort att den minskat på landsbygden. Igelkotten syns istället numera mest i tätorternas trädgårdar. Men i våra trädgårdar finns andra faror, som gräsklippare och andra skärande redskap, och kemiska bekämpningsmedel. Trädgårdarna har dessutom brist på buskar, snår och lövhögar där igelkottarna kan söka skydd dagtid eller under vintern.

Ett mer storskaligt jordbruk, miljögifter i marken samt ökad trafik på landsvägar tog tidigare hårt på den svenska igelkotten. Därför blev den fridlyst 1972. Efter att ha återhämtat sig under många år så blev igelkotten rödlistad 2020.

Rapportera gärna om du ser en igelkott, levande eller död, till Artportalen. Det hjälper forskarna! 

Om du har en trädgård så finns det flera sätt för dig att se till att igelkotten trivs.

Så här hjälper du igelkottarna:

 • Spara lövhögar under buskarna i trädgården så att igelkotten kan bygga ett sommarbo
 • Snickra ett vinterbo under semestern och sätt ut i trädgården.
 • Ge igelkotten mat: hund- eller kattmat, matrester, vatten – inte mjölk.
 • Var försiktig när du använder olika skärande redskap under buskar och snår eller i högt gräs där igelkottar ofta söker skydd dagtid.
 • Programmera din robotklippare att bara klippa dagtid, tillexempel mellan 10-16. Igelkottar är aktiva från skymning till gryning.
 • Använd inga kemiska bekämpningsmedel i trädgården.
 • Var försiktig när du bränner lövhögar på våren. Flytta högen eller lyft upp och kika.
 • Skapa ett vilt hörn i din trädgård där insekter trivs. Ger mat åt igelkotten.
 • Cykla hellre än ta bilen. Då slipper igelkotten bli överkörd!

Se efter extra noga på Valborg

När det blir varmare ute finns det chans att det vaknar en igelkott i en lövhög nära dig. Särskilt om du bor i stad eller tätort, eftersom igelkotten har blivit mer och mer av en stadsbo.

Om temperaturen sjunker igen, som under kalla vårnätter, går igelkotten ofta tillbaka och lägger sig för att sova en stund till. Gärna i en trevlig rishög där den får vara ifred.

Så här gör du för att inte råka steka en igelkott:

 • Lasta om eller flytta din rishög innan du tänder majbrasan.
 • Om det inte går, lyft upp och kolla så noga du kan under riset.
 • Kontakta arrangörerna av Valborgsfirandet där du bor med den här informationen. Kanske de kan lägga majbrasan på en flotte, eller sätta upp ett staket runt rishögen så att igelkottarna inte kan komma in?

Lata dig i trädgården så får du en roligare trädgård med mer liv och våra vilda grannar en fristad >>

Hitta ännu fler tips för att hjälpa dina vilda grannar >>

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.