Så påverkas tumlare av ohållbart fiske

Hoten i haven är många, och den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. I Sverige hotas bland annat tumlaren.

Tumlaren i Östersjön är akut hotad.
Tumlaren i Östersjön är akut hotad.

VAD ÄR TUMLARE?

Tumlaren (Phocoena phocoena) är en liten tandval som blir runt 1,7 meter lång och väger cirka 60 kilo. Det är den enda val som förekommer regelbundet i svenska hav och den finns i både Västerhavet och Östersjön.

Tumlaren i Östersjön jagades ända tills mitten av 1900-talet, och den fridlystes därför i svenska vatten 1973 och är även skyddad genom EU:s Art- och habitatdirektiv. Men trots det har arten inte återhämtat sig och tumlaren i Östersjön anses vara akut hotad.

HUR SKADAS DEN?

Ett av de största hoten mot Östersjöns tumlare är bifångst inom fisket. Bifångst innebär risken att få med oönskad fångst, och att exempelvis marina däggdjur eller dykande sjöfåglar kan fastna i garn och nät och drunkna. Tumlare fastnar framförallt i garn med stora maskor, som torsknät eller laxnät.

I dagsläget uppskattar forskare att det finns cirka 500 tumlare i Östersjön. Eftersom tumlarna är så få så innebär även ett fåtal bifångster per år ett stort hot. Exempelvis kan förlust av endast en hona få konsekvenser för hela populationen.

Andra hot mot tumlaren är störande buller under ytan, utsläpp av giftiga ämnen, och minskad bytestillgång. Naturskyddsföreningen är en av de organisationer som krävt nödåtgärder för tumlaren.

 

Ge en gåva till havet

Varje krona gör skillnad för havets hotade arter och livsmiljöer!