Sveriges plan för att nå klimatmålen otillräcklig

Jämfört med många andra länder i världen har Sverige en ambitiös klimatpolitik. Det finns ett mål om att bli världens första fossilfria välfärdsstat. Men i en ny rapport som granskar alla EU-länders nationella klimat- och energiplaner framkommer att Sverige har en otillräcklig plan för att målen ska kunna nås.

EU:s medlemsländer har enats om gemensamma klimat- och energimål till år 2030. Men inget av länderna bedriver idag en politik som ligger i linje med vad som krävs för att uppnå de målen. Somliga länder presterar inom området förnybar energi, men har knappt någon målsättning för att minska sin energianvändning. Inte ens de som säger sig stå upp för en politik i linje med Parisavtalet har en politik som kan uppfylla samtliga mål. Detta alltså samtidigt som den nuvarande ambitionsnivån för EU:s klimatmål överlag är alldeles för låg för att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grad. Det framkommer i en ny rapport som den Brysselbaserade organisationen European Climate Foundation (ECF) nyligen släppt.

Höga ambitioner kräver ny politik 

I rapporten rankas EU-ländernas klimatarbete. Sverige hamnar på en fjärde plats tack vare en hög ambitionsnivå, men får samtidigt kritik för att inte ha någon tillräcklig plan för att uppnå sina ambitioner. Sveriges preliminära plan innehåller till exempel inga detaljer om hur fossila subventioner ska fasas ut. I sin plan anger Sverige själva att de styrmedel som finns idag inte är tillräckliga för att nå uppsatta mål – men några förslag på nya styrmedel presenteras inte. Dessutom uttrycks Sveriges mål för energieffektivisering i termer av energiintensitet (antal kWh per krona BNP). Det innebär att vår energianvändning faktiskt tillåts öka, så länge BNP ökar ännu mer. En befängd modell, eftersom energianvändningen förstås måste minska i absoluta tal. För att nå det svenska klimatmålen måste utsläppen i Sverige minska med minst sex procent per år framöver. De senaste åren har utsläppen minskat med blott en halv procent per år. Vi är alltså långt ifrån att nå ens våra egna klimatmål – mål som dessutom ligger långt under vad som krävs för att möta Parisavtalet. 

Kommande klimathandlingsplan en möjlighet att göra rätt 

I början av 2019 lämnade EU:s alla länder in sina nationella klimat- och energiplaner till EU-kommissionen. Här framgår hur länderna planerar att leva upp till EU:s gemensamma klimat- och energimål till 2030. EU-kommissionen lämnar sina synpunkter i sommar. Därefter har länderna året ut på sig att inkomma med en skarp plan. Klimathandlingsplanen som regeringen enligt klimatlagen nu måste ta fram är en möjlighet att svara på den kritik som ECF: s rapport för fram mot Sverige. Naturskyddsföreningen kräver nu att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna tar till sig av kritiken och presenterar en kraftfull handlingsplan och ger de fina orden substans. För att Sveriges klimat- och energipolitik inte bara ska vara ett slag i luften krävs en plan som svarar på hur utfasningen av fossila bränslen faktiskt ska gå till och hur klimatskadliga subventioner ska avskaffas. Samtidigt behövs en försäkran om att klimatmålen ska skärpas ytterligare och att även de utsläpp som orsakas av svenskarnas konsumtion ska minska. Vi har året på oss – än finns det tid att göra rätt och en reell möjlighet för Sverige att visa vägen för hur ambitiösa klimatmål kan uppnås.

 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.