Arter på 14 språk

Här hittar du arter med bilder och namn på språken svenska, latin, arabiska, persiska, nordkurdiska, sydkurdiska, bosniska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, norska och danska.

Arter på 14 språk är framtagen 2011 i samarbete med Studiefrämjandet, Biotopia m.fl.

Del 1: Från ask till liten kardborre


Del 2: Från ljung till älggräs

Nyckelord: ord, begrepp, språk, art, artkunskap, djur, natur, växter, flora, fauna, närmiljö, modersmål, svenska, latin, arabiska, persiska, nordkurdiska, sydkurdiska, bosniska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, norska och danska.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll