Skolträdgården

Välkommen till skolträdgården! Här hittar du material och verktyg till arbetet med växter, djur och odling i skolan - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.
Materialet är främst anpassat till årskurs F-6, men kan gärna användas som inspiration till skolarbeten i andra åldrar. Arbetsmaterialet om jord passar särskilt bra för åk 7-9.

Planeringsverktyg

Växter och djur i skolträdgården

Färglägg växter och djur och skriv korta berättelser eller faktatexter om dem - här finns rit- och skrivblad och förslag på olika sätt att arbeta med dem i undervisningen!

Näringskedjor

Illustrationer över näringskedjor och förslag på hur de kan användas i undervisningen.

Jord och nedbrytare

Inspiration till arbetet

Mer kul om djur och natur

Naturfalken, skolmaterial.

Naturfalken

Naturfalken i skolan

Ta klassdiplom i artkunskap!

Skolartiklar

Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år är ett initiativ som leds av Svenskt friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Runt 150 olika organisationer och aktörer runt om i Sverige är med och engagerar sig för att lyfta friluftslivets värden. Naturskyddsföreningen satsar särskilt på friluftsliv i skolan. Med tävlingen Gilla naturen vill vi inspirera till utomhuslektioner och naturnära upplevelser i undervisningen.

3 maj, 2021 • 2 min att läsa
peka, nyhetsbrev, finger

Naturskyddsföreningens skolnyhetsbrev

Prenumerera på skolnyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om nytt skolmaterial och få inspiration till arbetet med hållbar utveckling i skolan.