Skolträdgården

Välkommen till skolträdgården! Här hittar du material och verktyg till arbetet med växter, djur och odling i skolan - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.
Materialet är främst anpassat till årskurs F-6, men kan gärna användas som inspiration till skolarbeten i andra åldrar. Arbetsmaterialet om jord passar särskilt bra för åk 7-9.

Mer kul om djur och natur

Naturfalken, skolmaterial.

Naturfalken

Naturfalken i skolan

Ta klassdiplom i artkunskap!

Skolartiklar

Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år är ett initiativ som leds av Svenskt friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Runt 150 olika organisationer och aktörer runt om i Sverige är med och engagerar sig för att lyfta friluftslivets värden. Naturskyddsföreningen satsar särskilt på friluftsliv i skolan. Med fototävlingen Gilla naturen vill vi inspirera till utomhuslektioner och naturnära upplevelser i undervisningen.

3 maj, 2021 • 2 min att läsa
Mefis, friluftsliv, skolan, fortbildning

Fortbildning

Mer friluftsliv i skolan

Är du pedagog eller fritidspedagog? Vill du få nya verktyg och inspiration till att planera och genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv? Nu kan du anmäla dig till 2021 års fortbildningsturné!

2 jun, 2021 • 3 min att läsa
peka, nyhetsbrev, finger

Naturskyddsföreningens skolnyhetsbrev

Prenumerera på skolnyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om nytt skolmaterial och få inspiration till arbetet med hållbar utveckling i skolan.