Skolträdgården

Välkommen till skolträdgården! Här hittar du material och verktyg till arbetet med växter, djur och odling i skolan - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.
Materialet är främst anpassat till årskurs F-6, men kan gärna användas som inspiration till skolarbeten i andra åldrar. Arbetsmaterialet om jord passar särskilt bra för åk 7-9.
Mer för åk 7-9 och gymnasiet hittar du på sidan Jordens mat.

Planeringsverktyg

Växter och djur i skolträdgården

Färglägg växter och djur och skriv korta berättelser eller faktatexter om dem - här finns rit- och skrivblad och förslag på olika sätt att arbeta med dem i undervisningen!

Näringskedjor

Illustrationer över näringskedjor och förslag på hur de kan användas i undervisningen.

Mat, klimat och miljö

Jord och nedbrytare

Inspiration till arbetet

Mer kul om djur och natur

peka, nyhetsbrev, finger

Naturskyddsföreningens skolnyhetsbrev

Prenumerera på skolnyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om nytt skolmaterial och få inspiration till arbetet med hållbar utveckling i skolan.