Skolmaterial om odling och biologisk mångfald

Skolträdgården

Välkommen till skolträdgården! Här hittar du material och verktyg till arbetet med växter, djur och odling i skolan – från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.
Materialet är främst anpassat till årskurs F-6, men kan gärna användas som inspiration till skolarbeten i andra åldrar. Arbetsmaterialet om jord passar särskilt bra för åk 7-9.
Mer för åk 7-9 och gymnasiet hittar du i Jordens mat.

Planeringsverktyg

Årshjul

Vad sker när? En årsöversikt för systematiskt arbete med odling i skolan, med aktiviteter månad för månad.

Kom igång-guide

Tvåsidig guide till att komma igång med odling som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Växter och djur i skolträdgården

Färglägg växter och djur och skriv korta berättelser eller faktatexter om dem - här finns rit- och skrivblad och förslag på olika sätt att arbeta med dem i undervisningen!

Tips på lektioner: Växter och djur i skolträdgården

Här finns förslag på olika sätt att arbeta kring ritbladen med växter och djur.

skolträdgård, skolträdgården, ritblad, växter, djur, trädgård, rita
Ritblad: Växter och djur i skolträdgården

Utskrivbara ritblad med växter och djur som trivs i trädgårdslandet - från daggmask till äpple!

skolträdgård, skolträdgården, ritblad, skrivblad, växter, djur, trädgård, rita, skriva
Rit- och skrivblad: Växter och djur i skolträdgården

Ritblad i kombination med tomma skrivrader för eleverna att själva fylla i fakta eller en liten berättelse.

Quiz: Växter och djur

Testa kunskaperna genom att para ihop 15 vanliga växter och djur i trädgårdslandet med rätt illustration och fakta.

bildspel, växter, djur, skolträdgård, skolträdgården, lek
Bildspel: Gissa växter och djur

Gissa vilka tio olika växter och djur som döljer sig bakom ledtrådarna.

textkort, skolträdgård, skolträdgården, växter, djur, ledtrådar, lek
Textkort: Gissa växter och djur

Läs upp ett kort i taget och låt en eller flera andra gissa växten eller djuret!

fotosyntes, fotosyntesen, ritblad
Fotosyntesen

Bilder med och utan begrepp att träna fotosyntesen. Här finns också ett faktablad om vattnets kretslopp och fotosyntesen.

saga, sagan, solros, skolträdgård
Sagan om en solros

En kort saga för högläsning eller lästräning, med centrala begrepp som pollinering och växters livscykel. Tips! Låt eleverna färglägga ritbladet med solrosen under tiden de lyssnar till sagan.

kretslopp, gördittegetkretslopp, ekosystem,
Bygg ett minikretslopp

Skapa ett eget slutet kretslopp inuti en glasburk.

Näringskedjor

Illustrationer över näringskedjor och förslag på hur de kan användas i undervisningen.

näringskedja, näringskedjor, näring, kedja, ekosystem

Näringskedjor

Illustrationer av näringskedjor på land och vid sjö. Skriv ut som affisch eller använd som digitalt bildstöd!

mus, vildmus, äter, björnbär, söt, näringskedja

Vem äter vem?

Lektionsförslag på hur klassen kan arbeta med illustrationerna av näringkedjor.

Mat, klimat och miljö

vad, är eko, hönor, sprätta
Lektion: Vad är eko?

Spela sant-eller-falskt, öva begrepp och träna läsförståelse med sex korta texter om hur olika sätt att odla och producera mat påverkar miljön.

tacofredag, skolövning
Lektion: Tacofredag utan bin?

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna upptäcka bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

klimatkocken, matlagning, grönsaker, rotfrukter, skärbräda, kök, mat, klimat
Lektion: Klimatkocken

Hur påverkar maten vi äter klimat och miljö? I den här övningen får eleverna komponera den klimatvärsta och den klimatbästa middagen!

ko, kossa, lugg
Faktablad: Ekologiskt jordbruk

På ekologiska gårdar är kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte tillåtet. Istället används andra metoder för att hejda skadegörare och ge jorden näring.

fjäril, citronfjäril, pollinatör, pollinering
Faktablad: Vad är biologisk mångfald?

Begreppet biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. 

Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har. Att välja vegetabilier är det enklaste och viktigaste du kan göra för att äta mer klimatvänlig mat.
Faktablad: Mat, klimat och miljö

Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har. Det har faktiskt större betydelse än hur långt maten har transporterats. 

Jord och nedbrytare

kahoot, jord, quiz

Quiz: Tio frågor om jord

Utmana varandra i en Kahoot med frågor om det fascinerande livet i jorden.

Lektion med film om jord

En övning om jord och mikroorganismer med utgångspunkt i filmen "Ett hemligt universum". Anpassat för åk 7-9.

Film: Ett hemligt universum

En 9 minuter lång film om jordens myllrande universum av bakterier, leddjur, svampar och andra mikroskopiska varelser.

Faktablad: Livet i jorden

Jorden är det ekosystem på vår planet där det finns flest olika arter. Läs mer om vad som lever och samverkar i jorden.

jord, jordar, odling

Faktablad: Sveriges jordar

Vad består jord av? Detta faktablad dyker ner i jordens sammansättning och hur människans aktiviteter påverkar hur jorden mår.

grönsaker, rotfrukter, odla, odling, jord, jordbruk, mat, matproduktion

Skolmaterial: Jordens mat (7-9, Gy)

Här hittar du fler lektioner, faktablad och artiklar om jord, jordbruk och mat.

Inspiration till arbetet

skolträdgård, skolträdgården, åtvidaberg, 1910, odling
Skolträdgårdens historia

Skolträdgård - en nymodighet? Nix pix! Så här har skolträdgårdarna utvecklats de senaste 200 åren, från potatisåkrar till fjärilsomtanke.

skolträdgård, gyttorp, gyttorpsskolan, odling
Fruktsamt samarbete gav skolträdgård i Nora

Labyrint, potatisfest och föräldrasamverkan. Så här skapade Gyttorpsskolan en pedagogisk trädgård tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nora.

skolträdgård, vårfruskolan, lund, täppan
Odling och bin på schemat - så gjorde Vårfruskolan

Vårfruskolan i Lund har regelbundet lektioner i skolträdgården där eleverna följer växt- och djurlivet hela odlingsåret.

Mer kul om djur och natur

plocka svamp, svensk skog, naturaktivitet, människor, utomhus, vandra, skogspromenad,
Skolmaterial om allemansrätten

Upptäck våra rättigheter och skyldigheter i naturen! Här finns övningar, filmer, frågesporter och annat kul för att lära om allemansrätten.

Skolmaterial om bin

Här finns pedagogiskt material om bin i form av övningar, faktablad, instruktioner, film och quiz. Här finns också olika räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer.

naturfalken, skolan, skolövning, tornfalk
Enkla lektioner om artkunskap: Naturfalken

Ta klassdiplom i artkunskap! Låt eleverna öva artkunskap på ett roligt och varierat sätt. Välj bland olika övningar att genomföra i och utanför klassrummet.

Aktiviteter för djur och natur

Här hittar du tips på aktiviteter för djur och natur att genomföra tillsammans med barn och unga i skolan eller på fritiden.

peka, nyhetsbrev, finger

Naturskyddsföreningens skolnyhetsbrev

Prenumerera på skolnyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om nytt skolmaterial och få inspiration till arbetet med hållbar utveckling i skolan.