Become a guide (F-9)

Övningen stimulerar elevernas förmåga att kommunicera på ett annat språk på ett lustfyllt sätt. Kul att använda som förflyttningsövning eller för att lära känna en ny plats.

Ämnen: En, Idh

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-9

Genomförande

Eleverna delas in i par där en ska agera guide och den andra är en turist som ställer nyfikna frågor. Det är viktigt att båda är aktiva, guiden vet allt om det som syns och turisten vill veta allt om detta. Eleven som är guide kan förstås utgå från sin egen kunskap och erfarenhet i sin roll. Om guiden inte vet svaren på riktigt får den använda fantasin och sin förmåga att dramatisera. Det viktiga är att låta så övertygande som möjligt. 

För de som behöver starthjälp går det att förbereda kort där det står antingen frågor till turisten eller inledningar på meningar till guiden. Det kan exempelvis stå "On the left side you can see…", "This is the place where…", "Can you tell me about this strange thing?" eller "Why is this building placed here?" Eleverna kan själva skriva dessa hjälpkort. 

Varianter

  • Genom att gå in i rollen som guide kan eleverna gestalta olika typer av guider, med olika personligheter. Det går också att anpassa rollen efter målgruppen. Då är det den guidade som antar olika roller och guiden får anpassa sitt sätt att guida. Till exempel blir guidningen olika och frågorna olika beroende på om det är en 6-åring som guidas eller en 60-åring.
  • En variant är att låtsas att klassen ska guida personer från ett annat land (eller göra det på riktigt!) eller någon från en annan planet. Dela in klassen i grupper och ge dem varsitt område att guida i eller om, till exempel allemansrätten, skogen, djur i skogen, parken, kvarteret eller sjön. 
  • Låt eleverna bli lupp-guider där fokus läggs på små detaljer hos olika arter. Både guiden och den guidade är försedda med lupp eller förstoringsglas. Kanske den guidade turen görs genom att gå på knä eller åla sig fram. Aktiviteten kan göras i samband med andra aktiviteter där den biologiska mångfalden ska upptäckas och belysas. 

Arbeta vidare och diskussion

Att guida en person är en bra förberedelse för att guida fler personer. Eleverna kan ta reda på fakta om en speciell plats i skolans närhet och sedan guida i mindre eller större grupper. 

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Nyckelord: Kommunikation, dialog, dramatisering, samtal, fraser, presentationer, biologisk mångfald, utomhus, aktivitet, lek, natur.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll