Bli fauna- eller floraväktare

Bli floraväktare åt Svenska Botaniska Föreningen eller faunaväktare åt Artdatabanken. Hjälp till genom att rapportera vart växter och djur finns.

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST - VINTER

Det finns en lång rad arter som anses viktiga att hålla lite extra koll på. Till exempel för att de minskar kraftigt i antal eller för att de påverkas av klimatförändringar.

Genom att hjälpa till att leta efter dessa arter får forskarna bättre kunskap om hur det går för dem och vad som behöver göras för att de ska klara sig.

På Artdatabankens och Svenska Botaniska Föreningens hemsidor finns information om arter och hur man blir fauna- eller floraväktare.

Varför? Om många hjälps åt att rapportera var växter och djur finns (och var de inte finns) kan kunskapen användas för att skydda arter och miljö. Det kan också vara både roligt och lärorikt att ta ansvar för specifika arter.

guldbagge, gräsgrönguldbagge, skalbagge
Gräsgrön guldbagge – Årets trädgårdskryp 2021

Gräsgrön guldbagge
Gräsgrön guldbagge utsågs till årets trädgårdskryp 2021 av Rikare trädgård. Syftet med att utnämna årets trädgårdskryp är att uppmärksamma krypens viktiga roll i naturen.
Just Guldbaggen är till exempel en riktigt bra trädgårdsmästare i våra komposter! Läs mer om Guldbaggen på Rikare trädgårds hemsida.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Nyckelord: hjälp forskare, hjälp naturen, biologisk mångfald, ekosystem, närmiljö, närnatur, skog.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg