Hjälp grodor på väg

Groddjur riskerar sina liv när de ger sig ut på vägarna. Har ni sett en överkörd groda nära skolan? Då kan det behövas en varningsskylt för att skydda grodorna. Om alla ser upp och kör eller cyklar försiktigt så kan fler grodor överleva.

Lämplig tid för genomförande:

VÅR

Grodor, paddor och salamandrar är groddjur. Det finns 13 arter groddjur i Sverige och de är alla fridlysta. Ett stort hot mot dem är trafiken. Hjälp groddjuren genom att sätta upp en skylt längs en sträcka där de ofta passerar för att uppmärksamma trafikanter på att ta det försiktigt. Hur vet man var de brukar passera? En överkörd groda kan vara ett tråkigt tecken. Håll utkik på vägar nära vatten, kanske ser ni grodor hoppa eller paddor kravla där. Kom ihåg att kontrollera om ni behöver tillstånd av markägaren eller kommunen för att sätta upp skylten.

Varför? På våren förflyttar sig stora mängder groddjur från sina övervintringsplatser till vattensamlingar som dammar, diken och pölar för att para sig och lägga ägg. Ofta behöver de korsa trafikerade vägar för att komma fram. På vissa platser finns grodtunnlar grävda under vägen så att de kan passera säkert utan att bli överkörda, men det är långt ifrån alla groddjur som har möjlighet att använda dem. Groddjuren är ofta i rörelse i skymningen och på kvällen då det är svårt att se dem. På vägen kan det finnas insekter att mumsa på och asfalten kan vara varm och skön att dröja sig kvar på. Dessutom kan vägarna ge fri sikt för groddjuren att spana efter en eventuell partner.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll