Hjälp grodor på väg

Groddjur riskerar sina liv på våren när de letar vattendrag där de kan lägga sina ägg. Då kan det behövas en varningsskylt för att skydda grodorna.

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår

Grodor, paddor och salamandrar är groddjur. De kallas också amfibier och det betyder att de lever både i vatten och på land. Det finns 13 arter groddjur i Sverige och alla är fridlysta.

På våren behöver groddjuren ta sig från sina övervintringsplatser på land till ett vattendrag för att para sig och lägga ägg. Då lever de farligt. De rör sig ofta i skymningen när de syns dåligt. Då är ofta asfalten lite varm och lockar till sig insekter som groddjuret vill äta. Det är också lättare att spana efter en partner på vägen. Det kan locka groddjuren att stanna till – och då ökar risken att bli de blir överkörda.

Om ni hittar en överkörd groda och det finns vatten på ena sidan av vägen så är det förmodligen en plats som behöver en varningsskylt. Då kan fler förstå att de behöver köra eller cykla extra lugnt under den tid på året då grodorna flyttar sig.

Grodor parar sig ungefär i april–maj beroende på var i Sverige de lever. Efter tre till fyra månader har grodynglen blivit färdiga grodor som tar sig upp på land. Då kan de behöva korsa vägen igen.

Varför? På många ställen har grodor svårt att överleva och det största hotet är trafiken. Många naturliga vattensamlingar har försvunnit så det är ont om platser där grodor kan lägga sina ägg.

På en del ställen finns grodtunnlar grävda under vägarna så att groddjur kan passera säkert utan att bli överkörda, men det saknas ännu tunnlar på många platser där det skulle behövas.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll