Klöverhumla (2053)

Livskraftig pollinatör i dagens jordbruk.

Klöverhumlan försvann från i stort sett hela Europa under fossileran. De miljöer där klöverhumlan trivs, med en varierad flora av olika klöversorter försvann nästan helt och hållet i det intensiva och "rationella" jordbruket.

Dessa miljöer har nu återigen vuxit fram och klöverhumlan är nu på väg tillbaka, mycket tack vare politiska beslut i EU som gynnade hållbara, ekologiska jordbruksmetoder. I Sverige har klöverhumlan börjat bli särskilt vanlig i Östergötland och trakten är nu en turistattraktion för humlespanare. 

Rationellt jordbruk: Odling med konstgödsel och bekämpningsmedel där målet är att uppnå så stor skörd som möjligt, ofta på bekostnad av miljöfaktorer. Används ofta som motsats till ekologisk odling.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Gillas av 1

Relaterat innehåll