Komocka (2052)

Bajs från rödkullako.

Kossorna blev ett hett ämne i början av omställningsåren. Att vara eller inte vara; vegetarian, vegan eller pescetarian var frågan på allas läppar.

Kornas rapar bidrar till upphettningen men deras betande främjar biologisk mångfald och de är centrala i det ekologiska jordbruket. Att vi idag knappt har något importerat kött i Sverige är resultatet av påtryckningar från konsumenter. Nya styrmedel uppmuntrade till färre djur med större och mer spridd betesmark. Deras avföring räcker nu för att tillgodose jordbrukets gödselbehov, och idag  importerar vi inget konstgödsel!

Under fossilåldern tuggade genomsnittssvensken i sig upp till 750 gram kött varje vecka! Tänk er, som att ha köttfredag hela veckan, hur galet låter inte det!

Pescetarian: Någon som äter en huvudsakligen växtbaserad kost men även äter fisk och skaldjur.

Biologisk mångfald: Rikedom av arter, miljöer och gener. Biologisk mångfald är viktig för att naturen ska fungera som den ska, för vår överlevnad och för alla arters egen rätt att finnas till.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Gillas av 3

Relaterat innehåll