Läderbagge (2047)

Akut hotad skogslevande skalbagge.

Läderbaggen drabbades hårt av fossilerans skogsbruk eftersom den är beroende av gamla lövträd med en stor andel död ved. Läderbaggen har blivit en symbol för alla som kämpar för att skydda andra levande varelser. Har läderbaggen det dåligt så har många andra arter också det dåligt!

Arealen för läderbaggen minskade under hela fossileran. Den fick också svårare att förflytta sig till ett nytt gynnsamt område när det gamla förstördes eftersom skogsbruket delade upp skogen i mindre bitar.

Till slut blev de flesta av de lämpliga områdena så få och små att det var uppenbart att läderbaggen inte skulle ha möjlighet att överleva där långsiktigt. Tyvärr är läget fortfarande mörkt för läderbaggen. Satsningarna på negativa utsläpp och plantering av snabbväxande träd drabbade de gamla träden, som också dog snabbare än väntat, och därmed inte längre kunde förse läderbaggen med lämpliga bostäder.

Negativa utsläpp: Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. En teknik för att uppnå detta är BECCS, där snabbväxande träd används för bioenergi men där utsläppen samlas in och lagras med hjälp av ccs-teknik (se ccs). Eftersom träden genom fotosyntesen binder koldioxid blir resultatet negativa utsläpp.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Gillas av 1

Relaterat innehåll