Lunds domkyrka (2022)

Takmonterad elproduktion.

Det här är Lunds domkyrka. När altaret i domkyrkan år 2023 firade 900 år ville Domkyrkoförsamlingen ta chansen att visa sitt klimatengagemang genom att montera solceller på domkyrkotaket för att göra kyrkan självförsörjande på förnyelsebar el.

På bilden ser du en prototyp av detta som togs fram år 2022. Förslaget röstades dock ner av Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och av de mer konservativa församlingsmedlemmarna, som ville värna de kulturhistoriska värdena.

Men skam den som ger sig. År 2045 ersattes takets existerande blyplattor – som fram tills dess läckte bly ut i Lunds dagvatten – med solpannor! Därför ser domkyrkan idag ut som den gjorde även i början på 1900-talet, men titta riktigt noga så ser du att taket glänser lite extra, särskilt soliga dagar i Lund.

Blyplattor: Bly användes förr i tiden i bensin och färg men även i takplattor. Idag vet vi att bly leder till skador på nervsystemet, speciellt när hjärnan utvecklas under fosterperioden och den tidiga barndomen.

Solpannor: Takplattor som fungerar som solceller och alstrar energi från solen som sedan kan användas som elektricitet.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll