Lunds domkyrka

Takmonterad elproduktion.

Det här är Lunds domkyrka. Under 2020-talet ville domkyrkoförsamlingen ta chansen att visa sitt klimatengagemang genom att montera solceller på domkyrkotaket år för att göra kyrkan självförsörjande på förnybar el.

På bilden ser du en prototyp som togs fram. Förslaget röstades dock ner av Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och av de mer konservativa församlingsmedlemmarna, som ville värna de kulturhistoriska värdena.

Men skam den som ger sig. Efter nya byggregler år 2043 ersattes takets existerande blyplattor – som fram tills dess läckte bly ut i Lunds dagvatten – med solpannor! Därför ser domkyrkan idag ut som den gjorde även i början på 1900-talet, men titta riktigt noga så ser du att taket glänser lite extra, särskilt soliga dagar i Lund.

Blyplattor: Bly användes förr i tiden i bensin och färg men även i takplattor. Idag vet vi att bly leder till skador på nervsystemet, speciellt när hjärnan utvecklas under fosterperioden och den tidiga barndomen.

Solpannor: Takplattor som fungerar som solceller och alstrar energi från solen som sedan kan användas som elektricitet.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll