Maldivernas flagga (2026)

Symbol för klimaträttvisa.

En av effekterna av klimatförändringarna som vi inte helt kunnat undvika, trots att vi nu har nått netto noll utsläpp, är höjningen av havsnivån. Önationer som Maldiverna och Tuvalu låg bara några meter över havsnivån i början av 2000-talet och det är dessa länder liksom kuststäder som drabbas hårdast nu när havsnivåerna stigit.

Du som var ung under 20-talets mitt minns säkert Maldivernas flagga? Den hängdes ut från fönster, målades på väggar och projicerades på stora byggnader över hela världen. Med flaggan ville folk visa sitt stöd för Maldiverna och deras krav på att de länder som historiskt släppt ut och bidragit mest till klimatförändringarna skulle ta ett större ekonomiskt ansvar för omställningen.

Kanske minns ni hösten 2026. Det var då Maldivernas dåvarande president höll sitt berömda tal "Enough is enough" från ett podium halvt nedsänkt i den indiska oceanen. Han tillkännagav att Maldiverna vägrade betala tillbaka sina lån hos internationella långivare tills dess att löftet om 100 miljarder dollar om året i klimatfinansiering uppfylldes. Istället skulle Maldiverna lägga varenda krona på att anpassa sig till ett förändrat klimat. "Enough is enough" spred sig som en löpeld och allt fler önationer vägrade betala. Ett år senare hostade rika nationer upp de miljarder de utlovat – tjugo år tidigare!

Omställningsåren var svåra för önationerna. Stora markområden förlorades till havet, och skördar förstördes när saltvatten sköljde upp på åkrarna. Saltvattenintrång i färskvattnet gjorde flera öar nästintill obeboeliga.

Detta fick önationerna att kräva att öbor som var tvungna att överge sina hem skulle få asyl i de länder som över tid hade släppt ut mest. Till slut skrevs detta in i Parisavtalet. Efter det flyttade många öbor till USA och Kina, och en del togs emot av Sverige. Det är därför det finns en ö på västkusten som till stor del befolkas av invånare från önationen Tuvalu. Hit vallfärdar många turister för att smaka på den häftiga matkulturen som i folkmun kallas ö-köket.

En del ville dock inte flytta och lever än idag på öarna med vallar, avsaltningsmaskiner och anlagda mangroveskogar.

Mangrove: Träd och buskar med rötterna i salt eller bräckt vatten i tropiska eller subtropiska kustregioner. Ett av världens mest produktiva ekosystem.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Gillas av 3

Relaterat innehåll