Rovfjäril (2052)

Sommarplåga i odlingslandskapet.

Rovfjärilen är en art som kraftigt gynnats av klimatförändringarna. De varmare somrarna och milda vintrarna har lett till att denna art nu är etablerad i hela Sverige, även upp i fjälltrakterna.

Konkurrensen inom vissa områden har slagit hårt mot mer lokala arter och myndigheterna försöker på olika sätt begränsa rovfjärilens utbredning. Den ökade mängden rovfjärilar har också blivit en riktig sommarplåga för alla som odlar kål och har vissa år varit anledningen till de kraftigt ökade priser på kål som vi har sett de senaste tio åren.

Ökningen fick allt fler jordbrukare och hobbyodlare att engagera sig i arbetet mot klimatförändringarna. Rovfjärilen blev en symbol för jordbrukets utsatthet i en klimatförändrad värld.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll