Sällsynt jordartsmetall (2046)

Mineral till elmotorer från Norra Kärr.

Här ser du en ett tidigt prov på eudialyt, en sällsynt jordartsmetall. Provet är hämtat från Norra Kärr, en före detta gruva norr om Gränna nära Vättern. Eudialyt innehåller höga halter ämnen som används i elmotorer och generatorer, och var eftertraktat vid tillverkning av bland annat elbilar och vindkraftverk. 

Norra Kärr var en av få fyndigheter med sällsynta jordartsmetaller i EU. Under hela dess verksamhet hade gruvan i Norra Kärr följts av kraftiga protester. Engagerade lokalinvånare och föreningar organiserade tidigt protestaktioner och namnunderskrifter samlades in för att stoppa gruvan eftersom den låg så nära Vättern som försörjde (och fortfarande försörjer) cirka 250 000 människor med vatten. Men trycket från EU var hårt och Sverige ville minska beroendet av import av så kallade "kritiska mineral" och när försäljning och produktion av elbilar sköt fart runt mitten av 2020-talet gav Sverige till sist med sig. 2029 fick gruvdriften tillstånd, trots protesterna.

Norra Kärr var under en period Sveriges största dagbrott. Men gruvan blev kortvarig. Gruvan stängdes för sju år sedan efter att det kraftiga regnovädret (ett så kallat 50-årsregn) 2044 ledde till en allvarlig läcka och dammen brast. Många svenskar har starka minnen av vad de gjorde när dammen i Norra Kärr brast. Arbetet med att fylla igen dagbrottet sker fortfarande liksom sanering av gruvdammen. Även system för återvinning är under utveckling. Idag används gruvavfallet istället som fyndighet av sällsynta jordartsmetaller och nya typer av högkvalitativa magneter har utvecklats.

Sällsynta jordartsmetaller: En grupp med sjutton grundämnen vars efterfrågan har ökat kraftigt de senaste tjugo åren, i och med den starka utvecklingen av grön teknik. Förutom att användas i telefoner och datorer är de viktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon. 

50-årsregn: När man inom meterologin diskuterar hur vanligt eller ovanligt ett regnoväder är brukar man se till nederbördets volym och varaktighet. Om det till exempel faller 30 mm på 20 minuter kallas detta för 50-års regn, medan samma volym på 10 minuter kallas för ett 100-års regn. Detta betyder inte att det nödvändigtvis sker med hundra års mellanrum utan är ett mått på hur ovanligt sådan nederbörd är. Klimatförändringarna ökar intensiteten och frekvensen av extrema väderförhållanden. 

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll