Skapa egna bidrag till fossilmuséet

Vad saknas i fossilmuséet? Dags för eleverna att skapa bidrag till er egen utställning som ni presenterar i valfri form!

Elevuppdraget

Uppdraget innebär att eleverna själva tänker ut något som var ohållbart på 2020-talet när de var unga eller någon stor händelse som ledde fram till förändring under omställningsåren fram till 2053. Därefter skapar de berättelsen kring föremålet eller händelsen och den förändring som skedde.

Dela nedanstående länk med eleverna, där finns instruktioner och verktyg för uppdraget:

Låt eleverna illustrera sitt bidrag med ett foto eller illustration, alternativt tillverka en modell eller skapa en skulptur. Påminn dem om att de befinner sig i framtiden och ska blicka bakåt.

Kom överens om hur och när arbetet ska redovisas. (Se olika redovisningsförslag nedan).

Tips på föremål och händelser för elever som har svårt att komma igång: gräsklippare, lövblås, mobiltelefon, motorsport, slakteri, engångsgrill, oljefartyg, plastleksaker, jacka tillverkad av fossilt material, en strand som försvunnit.

Redovisning

Förslag på olika sätt att redovisa elevernas arbeten:

  • Skapa en fysisk utställning. Ställ ut på lämplig plats i skolan, kommunhuset, stadsbiblioteket eller annan plats.
  • Skapa en digital utställning, film eller bildspel och dela i lämpliga kanaler.
  • Skapa en tidslinje, digital eller analog, med elevernas bidrag.
  • Redovisa på klassiskt vis i klassrummet. Bjud gärna in publik, t.ex. andra klasser, skolledning, föräldrar, lokaltidning eller forskare.
  • Skapa drama eller musik utifrån museibidragen.

Tips! Arrangera vernissage med mingel för att inviga er utställning.

Avslutande reflektion

Avsluta med att låta eleverna skriva ner sina tankar och reflektioner. Förslag på frågeställningar att utgå ifrån:

  • Vad tar du med dig från arbetet med Bortom fossilsamhället?
  • Vad ser du som viktigt för klimatomställningen?
  • Hur kan vi förändra samhället för att påverka framtiden?
Gillas av 2

Relaterat innehåll