Bortom fossilsamhället – elevuppdrag

Instruktion för elever till uppdraget att ta fram ett eget bidrag till museiutställningen.

Elevuppdraget som pdf:

Ditt bidrag

Välkomna till år 2053! Den svenska regeringen har just invigt museet FOSSIL med utställningen Bortom fossilsamhället för att fira att Sverige som första land i världen lämnat den fossila eran
genom att uppnå netto-noll utsläpp år 2045.

Museet innehåller föremål och fenomen från den fossila eran och beskriver historierna bakom hur de försvann eller ersatts av något annat.

Ditt uppdrag är att bidra med ett föremål eller fenomen till utställningen!


Uppdrag:

  1. Välj ett föremål/fenomen som är ohållbart ur klimatsynpunkt.

Brainstorma:

  • varför är det ohållbart?
  • Vilket behov uppfyllde föremålet/fenomenet?

Använd ordlistan och vetenskapliga källor.

2. Ditt uppdrag är nu att skapa storyn bakom föremålet eller fenomenet!

Hur ser det ut 2053? Vad har ditt föremål/fenomen ersatts med eller har behovet helt försvunnit? Varför finns det med i utställningen? Spekulera fritt men styrk med fakta.

Vägen dit! Förändringar sker inte av sig själv. Var det en specifik person, företag, organisation, politiker, protest, lag eller trend som drev förändringen? Vilka händelser var avgörande? Beskriv storyn fram till idag. Spekulera fritt!

3. Skriv en berättande text utifrån dina anteckningar från punk 1-2. Avsluta texten med källhänvisningar.

4. Illustrera ditt val av föremål/fenomen. Till exempel med ett foto, en illustration, filmklipp eller tillverka en modell.

5. Presentera text och illustration på det sätt klassen kommit överens om.

Lycka till!

Gillas av 1

Relaterat innehåll