Svartfläckig blåvinge (2050)

Nära hotad ängslevande fjäril.

Den svartfläckiga blåvingen försvann från nästan hela Sverige och övriga Norden under fossileran. Den fanns bara kvar på några få ställen i Skåne.

Fjärilen är beroende av sammanhängande område med bland annat sandmyror och timjan. Med ett ökat fokus på lågintensivt betade marker och förändrat stöd för djurhållning har den svartfläckiga blåvingen kommit tillbaka på bred front, särskilt i områden med betande får.

Att de svenska somrarna nu är varmare har också gynnat fjärilen men efter de extremt torra somrarna 2045 och 2046 minskade populationen kraftigt.

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll