Vattenflaska (2034)

Återvunnet fossilt stål.

Under den fossila eran var stålindustrin en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser eftersom stål tillverkades genom att omvandla järnmalm till järn med hjälp av koks eller fossilgas. En mindre mängd stålprodukter gjordes av återvunnen stål, den här stålflaskan är ett exempel på det, men det kol som stålet innehåller är fortfarande av fossilt ursprung.

Den här typen av flaskor var väldigt populära på 2010-talet när många människor ville ersätta sina gamla vattenflaskor av plast. Många minns 2030-talets stålkris efter att många masugnar fick läggas ner eftersom de släppte ut för mycket koldioxid. Då hamnade de här flaskorna i rampljuset.

Mängden tillgängligt stålskrot räckte inte till för att ersätta järnmalmen och kampanjer startades för att samla in "onödigt" stål. I Sverige samlades många av just de här flaskorna in och folkrörelsen Hela Sverige skramlar stål använde stålflaskan som symbol.

Stål användes under fossileran inte enbart på grund av dess utmärkta hållfasthet och styrka utan också som dekorativt material. Många av de här objekten, bland annat möbler och inredning samlades in för att återvinnas och för att användas i bl.a. vindkraftverk. Nu när fler och fler stålverk öppnas runt om i världen där vätgas används kanske stålflaskor blir trendiga igen, vem vet?

Järnmalm: Mineral från vilket man utvinner järn vilket sedan kan göras till stål. Sverige är en av EUs största järnmalmsproducenter där gruvorna ligger i Norrbotten och drivs av statliga LKAB.

Stålskrot: Stål kan även tillverkas av återvunnet stålskrot vilket resulterar i mindre koldioxidutsläpp och kräver då ingen nybrytning av järnmalm.

Koks: Fast material som blir över när fossilt kol värms till hög temperatur utan syretillförsel. Används i järnframställning i masugn(ett högt tegelinfodrat schakt) för att få bort syremolekylerna i järnmalmen. 

Prospekterare: Undersökningar av berggrunden med syfte att finna utvinningsbara fyndigheter (t.ex. metaller eller mineraler) kallas för prospektering. I Sverige sker ingen statlig prospektering, i stället är det privata företag eller enskilda personer som utför prospekteringen. 

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll