Bygg faunadepåer

Död ved är livsviktig som mat och bostad för många djur, svampar och växter. Idag råder akut brist på död ved. Hjälp till genom att skapa en så kallad faunadepå.

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

Lägg grova trädstammar i en hög, gärna på en solig och varm plats. En hög i skugga är inte heller fel eftersom soliga och skuggiga platser drar till sig olika arter.

Välj olika trädslag och olika tjocklek för att locka så många arter som möjligt.

Sätt gärna upp en informationsskylt för att berätta om vilken nytta stockarna gör.

Varför? Med dagens skogsbruk minskar död ved på många håll i skogen. Trädgårdar, parker och jordbruksmarker städas mer och är mer enhetliga än förr. Många vedlevande skalbaggar och andra småkryp liksom många svamparter är hotade och behöver tillgång till död ved.

Mer om biologisk mångfald:

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Nyckelord: hjälp naturen, djur, biologisk mångfald, ekosystem, aktivitet, utomhus, temadag, skog.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll