Gilla och hjälp naturen – 30 tips

Här hittar du en samling med tips på 30 aktiviteter för djur och natur att genomföra tillsammans med barn och unga i skolan eller på fritiden.

Alla kan göra något för den biologiska mångfalden!

Skapa en naturstig, fixa en fjärilsrestaurang eller snickra en hasselmusholk! Det är några av hjälpinsatserna du hittar i samlingen med tips på aktiviteter för att gynna vilda djur och växter.

Varje tips är märkt med lämplig årstid för genomförande. Längst bak i samlingen finns förslag kring hur arbetet med aktiviteterna kan genomföras, dokumenteras och redovisas i undervisningen - från förskoleklass till gymnasium.

Tipssamlingen som pdf:

Aktiviteterna finns också som enskilda artiklar här på hemsidan, vissa med tillhörande ritningar och lektionstips. Bra om du vill bokmärka en viss aktivitet eller dela den digitalt med kolleger!

Läroplanskopplingar till aktiviteterna i Gilla och hjälp naturen:

Lycka till!

Nyckelord: hjälp naturen, gilla naturen, biologisk mångfald, ekosystem, djur, växter, natur, skog, skolgård, aktivitet, temadag, externa mottagare, lärande för hållbar utveckling.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll