Faktablad: Avfallstrappan

Faktablad: Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.
Klicka på bilden för att komma till en förstorad, utskriftsvänlig bild (pdf).

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person.

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Så här ser avfallstrappan ut

  1. Minimera: I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.

    För att minimera resursanvändningen och undvika att bidra till avfall finns några saker man kan tänka på: Behöver jag verkligen den här saken? Om ja, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den? Finns alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser?

  2. Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, göra om till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.

  3. Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Det gäller bland annat batterier, bilar, däck, elektronik, förpackningar, returpapper och läkemedel.

  4. Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme. Läs mer om el- och värmeproduktion.

  5. Deponera: Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.

 

Faktafrågor

1. Beskriv kortfattat vad avfallstrappan är.

2. Vad är skillnaden på återvinning och återbruk??

Diskussionsfrågor

1. Vad händer med avfall som deponeras och vilka konsekvenser ger det?

2. Är det lätt eller svårt att följa avfallstrappan där du bor? Vad funkar bra och vad funkar mindre bra?

3. Vad kan göras för att få fler i Sverige att agera enligt avfallstrappans principer?