Groda (UR, 9 min)

Följ grodans utveckling från ägg till fullvuxen groda och hur dess olika faser påverkar naturen och andra djur.

Låt eleverna gärna anteckna under tiden de ser filmen. Förslag på frågor att dela ut i förväg:

  • Var lägger grodan sina ägg?
  • Kan grodor höra?
  • Vad gör grodor på vintern?
  • Hur andas grodor?
  • Vad äter grodyngel?

Nyckelord: djur, natur, filmklipp, film, groda, grodor, groddjur, amfibier, livscykel, kretslopp.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll