Skrivblad: Grodans livscykel

Beskriv grodans utvecklingsstadier eller skriv en grodsaga med stöd av de fyra illustrationerna på ägg, yngel, halvvuxen groda och fullvuxen groda. Underlag att skriva ut finns här.

Se även bildspel med fakta om de fyra utvecklingsstadierna:

Nyckelord: skrivuppgift, skriva, saga, dikt, berättelse, livscykel, kretslopp, ekosystem, djur, natur, groda, grodor, groddjur, padda, paddor.

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg