Skolmaterial om hotade arter

3D-djur i skolan

Få saker väcker så stor nyfikenhet och intresse som djur. Låt en östersjötumlare simma omkring i klassrummet eller en fjällräv nosa på skolgården. AR-teknik gör det möjligt. Här finns tips på lektioner om hotade svenska arter som eleverna kan se i 3D samt faktablad varje art.

ar-djur, ar, google

Mer fakta om djur och natur

Lär mer om ekosystem, biologisk mångfald och naturskydd i Naturskyddsföreningens faktablad. Många av faktabladen har även tillhörande fakta- och diskussionsfrågor för elever.

...

Nyckelord: 3D, 3 D, AR, djur, natur, sårbara arter, hotade arter, starkt hotad, akut hotad, lodjur, fjällräv, mosshumla, östersjötumlare, vitryggig hackspett, lärande för hållbar utveckling, hjälp naturen, lär om naturen, utomhus, skolgård, skog.