Skolmaterial om hotade arter

3D-djur i skolan

Få saker väcker så stor nyfikenhet och intresse som djur. Låt en östersjötumlare simma omkring i klassrummet eller en fjällräv nosa på skolgården. AR-teknik gör det möjligt. Här finns lektioner och fakta om fem hotade svenska arter.

Så fungerar AR-tekniken

Lektioner

Välj bland fem olika lektionsupplägg som låter eleverna lära mer om djuren med hjälp av fakta, fantasi och AR-teknik.

Lär känna de olika djuren

Klicka på något av djuren för att hitta två faktatexter om varje djur, varav en lättläst, samt länk till djuret i 3D.

Nyckelord: 3D, 3 D, AR, djur, natur, sårbara arter, hotade arter, starkt hotad, akut hotad, lodjur, fjällräv, mosshumla, östersjötumlare, vitryggig hackspett, lärande för hållbar utveckling, hjälp naturen, lär om naturen, utomhus, skolgård, skog.

Mer skolmaterial om djur och natur

Mer fakta om djur och natur