Skolmaterial om groddjur

Groddjurens värld

Upptäck Sveriges grodor, paddor och salamandrar! Här finns fakta, frågesport, bilder och spännande uppgifter om groddjur och deras liv.

Faktatext: Sveriges groddjur

Groddjurs utveckling från ägg till fullvuxen individ, vad de äter, hur de övervintrar och annat kul att veta om groddjur.

ätlig groda, groda, grön
Artfakta: Sveriges groddjur

Sveriges 13 groddjursarter presenterade med bild och kort fakta - och små ledtrådar för att minnas och öva in artnamnen.

kahoot, quiz, frågesport, groda, grodor
Kahoot om groddjur

Vad gör groddjur om vintern? Hur skiljer man på grodor och paddor? Ett digitalt quiz med tio frågor om groddjur!

memory, grodor, paddor, groddjur, artmemory, naturfalken
Memory: Sveriges groddjur

Skriv ut korten och öva namnet på Sveriges alla groddjur - spela memory eller ge varandra ledtrådar och gissa arten.

Grodans livscykel

Illustration av grodans livscykel och ett bildspel med de fyra stadierna hittar du här. Skriv ut eller visa digitalt.

Skrivblad: Grodans livscykel

Beskriv grodans utvecklingsstadier eller skapa en grodsaga med stöd av de fyra illustrationerna på ägg, yngel, halvvuxen groda och fullvuxen groda. Underlag att skriva ut hittar du här.

Finn fem fel: Padda

Jämför bilderna och leta de fel som smugit sig in i ena bilden. Som hjälp finns ledtrådar ihop med information om paddan. Underlag att skriva ut eller visa digitalt hittar du här.

Rit-och skrivblad: Groda

Färglägg bilden och skriv spännande fakta, en groddikt eller grodsaga bredvid. Groda, och fler djur och växter, att skriva ut hittar du här.

Ritblad: Groda

Färglägg en groda. Studera gärna olika foton på vanlig groda och leta nyanser. Groda, och fler djur och växter, att skriva ut hittar du här.

bilderfrånur, ur, groda
Film från UR: Groda (9 min)

Följ grodans utveckling från ägg till fullvuxen groda och hur dess olika faser påverkar naturen och andra djur. Här finns också frågor till filmen.

Bilden visar en varningsskylt med en symbol som föreställer en groda och texten "GRODOR PÅ VÄG!" Skylten är trekantig med en röd kant, gul bakgrund och en svart grodsilhuett. Nedanför skylten sitter en verklig groda på en yta täckt av mossa. Grodan är brun och grå med mörkare fläckar och ser ut att vara redo att hoppa. Bakgrunden är suddig och ger ett djup i bilden. Skylten och grodan är i fokus och bilden verkar illustrera varningsskyltens budskap med ett exempel på en groda som faktiskt kan finnas på vägen.
Hjälp grodor på väg

Groddjur riskerar sina liv på våren när de letar vattendrag där de kan lägga sina ägg. Då kan det behövas en varningsskylt för att skydda grodorna.

nyckelpiga, blad, naturposei
Grodpoesi

Groda, plask, damm... Skriv en haiku om en padda eller en sinnesdikt om en salamander. Här finns tips på upplägg för att arbeta med poetiska texter om djur och natur.

Mer kul om djur och natur

naturfalken, skolan, skolövning, tornfalk
Naturfalken i skolan

Ta diplom i artkunskap! Låt eleverna öva artkunskap på ett roligt och varierat sätt. Välj bland olika övningar att genomföra i och utanför klassrummet.

Skolträdgården

Skolmaterial och verktyg om växter, djur, matjord, fotosyntes och odling i skolan. Allt från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.

humla, bin, blåeld, blomma,
Skolmaterial om bin

Pedagogiskt material om bin i form av övningar, faktablad, instruktioner, film och quiz. Här finns också olika räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer.

allemansrätt, allemansrätten, illustration, bildstöd, affisch
Skolmaterial om allemansrätten

Upptäck våra rättigheter och skyldigheter i naturen! Här finns övningar, filmer, frågesporter och annat kul för att lära om allemansrätten.