Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år är ett initiativ som leds av Svenskt friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Runt 150 olika organisationer och aktörer runt om i Sverige är med och engagerar sig för att lyfta friluftslivets värden. Naturskyddsföreningen satsar särskilt på friluftsliv i skolan. Med fototävlingen Gilla naturen vill vi inspirera till utomhuslektioner och naturnära upplevelser i undervisningen.

Gilla naturen 2021 - ny fototävling för mellanstadiet

1 september-31 oktober kan mellanstadieklasser vara med och tävla om fina friluftspriser. Tävlingen går ut på att ni delar era bästa tips för att #måbrainaturen, #lärainaturen eller #hjälpanaturen. Tävlingsbidrag ska bestå av ett foto med tillhörande tips som knyter an till någon av de tre taggarna.

j_OvebEeMTA poster image

Inspiration till friluftslektioner i vardagsnära natur

Vi vill uppmuntra fler skolklasser att ta steget ut i naturen! Friluftsliv behöver inte vara något som kräver avancerad utrustning och naturen behöver inte vara en plats som bara finns långt bort. Det kan också vara grejer som går att göra på skolgården, i en park eller annat lättillgängligt naturområde.

På sajten Gillanaturen.se samlar vi lektionsmaterial för undervisning i och om naturen.

Om Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år, med kampanjnamnet "Luften är fri", arrangeras av Svenskt friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Syftet är att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Runt 150 olika organisationer och aktörer är engagerade i satsningen. På hemsidan för Luften är fri samlas olika aktiviteter och initiativ som knyter an till Friluftslivets år.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg