Guide: Studiebesök om hållbar utveckling på er arbetsplats

Den här guiden samlar tips och checklistor för givande möten mellan skola och arbetsliv.

Vill din arbetsplats bidra till lärande om företags hållbarhetsarbete och viktiga erfarenheter av arbetslivet hos skolungdomar? Att ta emot en högstadieklass med tonåringar kanske låter svårt, men i guiden hittar du goda råd som grundar sig på flerårig erfarenhet.

Guiden innehåller tydliga checklistor för förberedelser, genomförande och uppföljning. Här berättar också två högstadielärare och en avdelningschef på Ikea om sina erfarenheter av studiebesök, varför de är viktiga och vad man bör tänka på för att det ska bli lyckat.

Naturskyddsföreningen har under lång tid arbetat med skolfrågor på olika sätt, bland annat genom att bygga broar mellan skolan och andra delar av samhället. Ett sådant exempel är det skolprogram som Naturskyddsföreningen drev tillsammans med Ikea 2015-2022 då drygt 14 000 elever från 600 högstadieklasser kom på studiebesök och ställde frågor om företagets hållbarhetsarbete.

Guiden som pdf:

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll