Undersök prao-platsen – miljöanalys (7-9)

Hur står det till med miljöarbetet på olika arbetsplatser? Med hjälp av ett analysunderlag undersöker eleverna arbetsplatserna där de gör sin prao. Väl tillbaka i skolan får eleverna i uppdrag att ge återkoppling till arbetsplatsen och välja ut ett gott exempel att presentera för klassen.

Prao-veckorna är ett utmärkt tillfälle att utforska arbetsplatsers miljöarbete. Här finns ett utskrivbart analysunderlag för eleverna att ta med sig och fylla i under prao-periodens gång. Inventeringen sker genom egna observationer och intervjuer med medarbetare.

Målet med övningen är att eleverna undersöker och analyserar en arbetsplats ur ett miljöperspektiv, och formulerar förslag på möjliga förbättringar. Övningen ger möjlighet att knyta teori till praktik i hållbarhetsfrågor.

Förberedelser: Skriv ut analysformuläret så det räcker till alla elever. Valfritt/vid behov: Det finns också ett redigeringsbart informationsbrev till arbetsplatsen där skolans kontaktuppgifter kan fyllas i.

Låt gärna eleverna undersöka hur det går för skolans miljöarbete i övningen Undersök skolan - miljöanalys. Övningen kan också göras som en fördjupning efter undersökningen av prao-platsen.

Genomförande

Dela ut analysformulären till eleverna och gå igenom uppgiften tillsammans. Berätta också om de två redovisningsuppdragen som ska göras när de är tillbaka i skolan efter prao:n.

Eleverna undersöker miljöarbetet inom sex olika områden:

  1. El och värme
  2. Mat och matavfall
  3. Transporter
  4. Gemensamhetsutrymmen
  5. Avfall och återvinning
  6. Planering och kommunikation

Eleverna genomför analyserna genom att fylla i formulärets JA- och NEJ-frågor. De ska sedan räkna ihop antalet JA respektive NEJ och undersöka vad det kan finnas för anledningar till eventuella nej-svar.

Be eleverna dokumentera sina observationer i bilder. Dessa ska senare användas i redovisningen.

Redovisning

Väl tillbaka i skolan är det dags att ge återkoppling till arbetsplatsen och presentera det bästa miljötipset från sina respektive besökta arbetsplatser för klassen. Instruktioner för uppdragen finns på de två sista sidorna i analysformuläret.

Låt eleverna redovisa sina bästa tips digitalt eller i annan form.

Tips! Diskutera: Finns det några "bästa tips" som kan vara till inspiration för den egna skolans miljöarbete?

Tips! Mer skolmaterial om arbetslivet finns på Arena skolinformation.

Nyckelord: Prao, praktik, praktikuppgift, syo, yrke, yrken, företag, arbetsplats, undersökning, samhälle, analys, rapport, studiebesök.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll