Workshop för företag och organisationer

Bortom fossilsamhället

En kreativ workshop om klimatomställningen för din arbetsplats. Utmana ditt team att tänka bakåt för att se hur ni kan bidra till en mer hållbar framtid!

Välkommen till år 2053!

Res till en framtid där Sverige har uppnått klimatmålen. Besök det digitala muséet fyllt med föremål och händelser från den fossila eran och omställningsåren. Lyssna först på berättelser om hur Sverige lämnade fossilberoendet bakom sig och blev ett mer hållbart samhälle. Skapa sedan berättelsen om hur du, din organisation eller din arbetsplats bidrog till den stora omställningen.

Håll en workshop!

Släpp loss kreativiteten och fantasin i en workshop och skapa egna berättelser om hur omställningen gick till och vilken roll ni spelade. Alla instruktioner för hur ni går till väga finns här.

För vilka: Alla företag, grupper eller organisationer som vill bygga kunskap och kreativitet kring klimatomställningen. Workshopen kan genomföras i arbetslag av alla storlekar. Om det är ett stort antal deltagare kan de med fördel delas in i grupper om max tre personer.

Syfte: Att göra klimatomställningen konkret, inspirerande och känslomässigt greppbar med hjälp av kreativt arbete och diskussioner. På detta sätt leder workshopen till nya insikter om hur samhällen förändras. Den bidrar även till ett ökat engagemang för klimatomställningen och kunskap om dess möjligheter för företag och organisationer. Workshopen stärker även deltagarnas framtidskunnighet och främjar aktivt hopp. Läs mer om detta här.

Tid: Tre timmars förberedelser för workshopledaren. Cirka tre timmar för själva workshopen.

Material: Workshopen kan genomföras med enbart dator/surfplatta och internetuppkoppling. Komplettera gärna med papper, pennor, färg, och så vidare till idé- och skapandeprocessen. Se gärna till att ha en lokal där eventuella grupper kan sitta lite utspritt men ändå ha direkt kontakt med workshopledaren.

Förkunskaper: Grundläggande förståelse för vad klimatförändringar är. Film- och lästips för den som vill uppdatera sina klimatkunskaper finns längre ned på denna sida.

Bortom fossilsamhället finns även i en version för skolelever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Du når den via knappen nedan.

Genomförande

Dessa tre steg tar er igenom workshopen från början till slut!

bortom, fossilsamhället, introfilm, elevfilm, 2053

1. Gör tidsresan till år 2053

Inled arbetet genom att placera deltagarna i framtiden. Här finns tre olika förslag på hur man kan göra tidsresan till år 2053. Se en kort film, gör en tidsreseceremoni eller läs upp ett invigningstal för fossilmuséet.

2. Besök fossilmuséet

Ta del av berättelserna från den fossila eran och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Här reflekterar deltagarna också över vilka krafter och verktyg för förändring som går att finna i berättelserna bakom museiföremålen.

3. Var kreativa

Nu har det blivit dags för deltagarna att själva vara kreativa. Hur ni väljer att lägga upp det här steget beror på era mål med workshopen. Här finns förslag på olika sätt att lägga upp arbetet och presentera det!

Förberedelser

Utse workshopledare. Workshopen är en gemensam process men det behövs någon som håller ihop det hela. Utse en eller ett par personer som leder processen och som får tid att sätta sig in i materialet i förväg. Workshopen består av tre steg: en tidsresa till år 2053, ett besök på fossilmuséet där deltagarna bekantar sig med objekt från fossilåren och en avslutande del där deltagarna ägnar sig åt kreativt skapande.

Formulera målsättning. Vad vill ni att arbetet med workshopen ska leda till? Ska den hjälpa er att tänka utanför boxen i ert arbete med en intern vision eller strategi? Vill ni skapa en fysisk utställning för att skapa medvetenhet hos en extern publik? Ska ert arbete kanske ge inspiration i utformandet av ett medborgarförslag till kommunen?

Anpassa uppdraget. Kika på steg 3 och välj ett uppdrag och en presentationsform som passar er grupp och det ni vill åstadkomma. Vill ni skriva berättelsen om hur ni bidrog till den stora omställningen, skapa ett flödesschema för ert kommande klimat- och miljöarbete eller något helt annat?

Fossilmuséet

Klicka under ett föremål för att läsa mer om det.
Alla texter finns även som lättlästa.

Bonuskort (2012)
Kokbok (2014)

Tidigt exempel med recept på laboratorieframställt kött.
Läs om kokboken
Läs om kokboken (lättläst)

Klockgentiana (2019)

Positivt exempel från satsning på våtmarker.
Läs om klockgentianan
Läs om klockgentianan (lättläst)


Kolbit (2020)

Fossilt bränsle från Värtaverket.
Läs om kolbiten
Läs om kolbiten (lättläst)

Lunds domkyrka
Konstgräs (2026)
Maldivernas flagga (2026)
"Nu kommer sommarvärmen" (2027)
Mjölkstrejk (2027)

Protest mot jordbrukspolitik i Bryssel.
Läs om mjölkstrejken
Läs om mjölkstrejken (lättläst)

Kalhygge (2028)
Nylonstrumpbyxa (2028)
Planteringslåda (2028)

Bilhinder som fick innerstaden att blomstra.
Läs om planteringslådan
Läs om planteringslådan (lättläst)

Objektbild Bortom fossilsamhället betong
Betong (2031)

Betongkärna som ersattes av grästufsar.
Läs om betong
Läs om betong (lättläst)

Macken (2032)

Lokal för bränsleförsäljning.
Läs om macken
Läs om macken (lättläst)

Vattenflaska (2034)
SUV (2036)

Fossilt fordon av större modell.
Läs om SUV:en
Läs om SUV:en (lättläst)

Hamburgare (2038)

Snabblagad rätt från fossileran.
Läs om hamburgaren
Läs om hamburgaren (lättläst)

Shoppingrundan
Lyxvillan
Sorgeväven (2045)

Konstverk av sådant som gått förlorat.
Läs om sorgeväven
Läs om sorgeväven (lättläst)

Sällsynt jordartsmetall (2046)

Mineral till elmotorer från Norra Kärr.
Läs om jordartsmetaller
Läs om jordartsmetaller (lättläst)

Läderbagge (2047)
Svartfläckig blåvinge (2050)

Nära hotad ängslevande fjäril.
Läs om blåvingen
Läs om blåvingen (lättläst)

Rovfjäril (2052)
Komocka (2052)
Leksak (2053)
Klöverhumla (2053)

Livskraftig pollinatör i dagens jordbruk.
Läs om klöverhumlan
Läs om klöverhumlan (lättläst)

Mineraler (2053)

Fakta om klimat

Här finns en film, en ordlista och två faktablad
om klimat och klimatförändringar.

Film: Klimatläget på 6 minuter

Naturskyddsföreningens expert Kristina Östman berättar om det aktuella klimatläget i Sverige och globalt och vad Sverige behöver fokusera på för att klara klimatomställningen.

Ordlista med klimatbegrepp

Från Agenda 2030 till växthusgaser. En lista med förklaringar av ord och begrepp som rör energi, klimat och hållbar utveckling. Sist i listan finns också alla ord och begrepp översatta till engelska.

Faktablad: Vad är klimatförändringar?

Varför förändras egentligen klimatet och vad är skillnaden på klimat och väder? Läs mer om det i detta faktablad.

växthuseffekten, faktablad, växthuseffekt, global, uppvärmning
Faktablad: Hur fungerar växthuseffekten?

Detta faktablad förklarar växthuseffekten och hur den förstärkta växthuseffekten leder till ett varmare klimat.

Om Bortom fossilsamhället

Workshopen Bortom fossilsamhället har tagits fram i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Lunds universitet med stöd från forskningsrådet Formas.

Materialet är en vidareutveckling av den fysiska utställningen Carbon Ruins som togs fram av Lunds universitet 2019. Det är möjligt att boka in en fysisk koffert med föremål genom Carbon Ruins hemsida. De som bokar behöver stå för transportkostnaden.

Vill du veta mer om hur fakta till materialet tagits fram eller komma i kontakt med forskarna bakom, kontakta Roger Hildingsson, Lunds universitet: roger.hildingsson@svet.lu.se