Igelkotten – ett av världens äldsta däggdjur

Igelkotten har funnits länge, kanske så länge som 30 miljoner år. Men nu är den hotad.

Igelkotten är ett av världens äldsta däggdjur. En orsak till att igelkottarna klarat sig genom alla år är att de är duktiga på att anpassa sig. När deras naturliga boplatser försvinner eller hotas, hittar de nya. Ett exempel på det är att de börjat flytta in till städerna där det finns grönområden och parker, färre rovdjur och gott om mat.

I Sverige finns det flest igelkottar i de södra delarna, från Skåne och upp till Dalarna.

– Har man igelkottar i sin trädgård går det bra att stödmata dem. Men ge dem inte för mycket mat. En deciliter torrfoder kan vara lagom för en vuxen igelkott, säger Cecilia Ockedal som är viltrehabiliterare och specialist på igelkottar.

Igelkottar tycker om insekter och maskar. Kattmat i form av torrfoder med hög proteinhalt är bra stödmat. Däremot ska man inte ge dem ost, mjölk, nötter, potatis och ris. Senhösten är den tid på året då igelkottarna är mest i behov av stödmatning.

– Igelkottar gillar fett och socker, men det är ingen bra mat för dem, säger Cecilia.

När igelkotten föds är taggarna vita och inbäddade i huden. Efter några timmar börjar taggarna resa sig upp.

Två veckor efter födseln har de vita taggarna bytts mot spräckliga taggar och ögonen har börjat öppna sig. Efter ytterligare två veckor är ungen redo att följa med mamman ut ur boet.

– Igelkottsungarna föds blinda och döva, precis som en kattunge, säger Cecilia.

Igelkottungar är små som en barntumme när de föds och har vita taggar. Den här har redan hunnit växa. Foto: Cecilia Ockedal.

Taggarna är ett skydd mot naturliga fiender som räv, grävling och rovfåglar. När igelkotten blir skrämd, rullar den ihop sig med taggarna utåt. En vuxen igelkott har flera tusen taggar.

– Igelkottarna har bra hörsel och ett jättebra luktsinne. De är också duktiga på att gräva och bra på att klättra, säger Cecilia.

Igelkotten blev fridlyst 1972. Det betyder att man inte får döda, skada eller fånga en igelkott. Några av hoten mot igelkotten är ökad trafik, storskaligt jordbruk, robotgräsklippare, och bekämpningsmedel på åkrar och i trädgårdar. Har man en robotgräsklippare i trädgården ska den inte gå på kvällar och nätter. Det är den tiden på dygnet då igelkottarna är ute och rör på sig.

Ibland kan man se igelkottar mitt på dagen. Det behöver inte betyda att de mår dåligt.

– Men om man ser en igelkott som ligger på gräsmattan är det något som är fel. Börja med att spänna upp ett tunt tyg över igelkotten för att skydda den från flugor och rovfåglar. Lägg en flaska med kallt vatten bredvid igelkotten, eller ställ ett vattenfat i närheten, säger Cecilia.

Om du ser att igelkotten är skadad eller om du tror att den är sjuk, ring en viltrehabiliterare (se faktaruta).

Cecilia Ockedal jobbar som viltrehabiliterare och är specialist på igelkottar. Foto: Privat

För att igelkottarna ska trivas i trädgården eller på gården ska det finnas mycket löv, gärna grenar och några avsågade stubbar som ligger och ruttnar. Där trivs insekter och larver som igelkotten gillar att äta. Ställ ut en låg skål med vatten och städa inte för mycket i häckar och snår. På hösten äter igelkottarna gärna fallfrukt.

På vintern ligger igelkotten i dvala. Du kan bygga ett stadigt bo åt igelkotten som du sätter ut i trädgården och täcker över (se ritning här).

– Men det räcker egentligen med att samla ihop en hög med löv intill en vägg och luta en träskiva över den så att det blir regnskyddat. Igelkottar trivs också bra under trädgårdsbodar eller i andra kryp-in där det är torrt, säger Cecilia.  

Så här får du en igelkott att trivas:

 • Ställ fram en skål med vatten dit igelkottar kan komma och släcka törsten. Byt ut vattnet ofta så att det inte sprider sjukdomar.
 • Katt- eller hundmat och matrester kan fungera som kompletterande mat för igelkottar, men helst äter de insekter och maskar.
 • Låt det vara ostädat i trädgården med stökiga gömställen/sovplatser av grenar, löv och buskar.
 • Bygg ett igelkottbo där igelkotten kan skydda sig eller sova. Se instruktioner.

Tänk på att:

 • Robotgräsklippare kan utgöra en fara för igelkottar. Låt bara robotgräsklipparen gå under dagen, till exempel mellan klockan 10 och 16. Igelkottar är framför allt aktiva från skymningen till gryningen, så låt bli att klippa gräset under den tiden på dygnet.
 • Igelkottar kan vara känsliga mot mjölkprodukter. Ge dem vatten att dricka i stället.
 • Undvik bekämpningsmedel. De kan innehålla giftiga ämnen för igelkotten som både kan påverka igelkottarna direkt och minska tillgången på sådant de gillar att äta; sniglar, insekter och andra små djur.
 • Ta inte in en nerkyld och mager igelkott i husvärme, då dör den av temperaturskillnaden mellan ute och inne.
 • Ser du en utslagen igelkott på gräsmattan, skydda den från flugor och rovfåglar. Flugor kan lägga ägg i igelkotten som sedan kläcks till larver som äter upp igelkotten inifrån. Ring en viltrehabiliterare.
 • Hittar du en ensam igelkottunge är mamman säkert i närheten. De allra flesta djurungar som verkar ensamma är inte övergivna. Om du är osäker, ring en viltrehabiliterare.
 • Rapportera gärna till Artportalen.se om du ser en igelkott, levande eller död. Det hjälper forskarna att få mer information om igelkottar. 

Viltrehabiliterare finns över hela landet. Hittar du ett skadat vilt djur kan du kontakta dem för att veta vad du ska göra.

För att bli viltrehabiliterare måste man först gå en utbildning och sedan få ett godkännande av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Vill du veta mer om igelkottar kan du söka upp Cecilia på Facebooksidan Kottebyns Viltrehabilitering.

Ord och begrepp att träna på

Dvala

Däggdjur

Fallfrukt

Rovdjur

Stödmata

Viltrehabiliterare

Hög proteinhalt

Rovfågel

Fridlyst

Storskaligt jordbruk

Bekämpningsmedel

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Gillas av 2

Relaterat innehåll