Fixa en växtkompost

Komposten är trädgårdens hjärta. Bygg en kompost, bra både för smådjur och odling!

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

Växtrester, gräsklipp och löv blir gratis näringsrik jord igen och mängder av insekter och kryp lever i en kompost. Det passar utmärkt att ha på en skolgård, innergård eller i en trädgård. Tillsammans kan klassen undersöka hur jorden bildas och leta efter arter.

Det finns olika sätt att skapa komposter. Ritningar finns att hitta på nätet om man vill bygga en kompost. Tänk på att det ska vara två fack. När det ena facket är fullt slängs enbart material i det andra medan det första "mognar".

Det finns även färdiga kompostbehållare att köpa, men tänk på att de ska vara tåliga och inte torka ur för lätt, alltså ganska täta men det måste komma in syre annars blir det lätt förruttnelse i stället för förmultning. Därför kan det vara bra att också röra runt i komposten ibland.

Ta hjälp av vaktmästare eller annan ansvarig för platsen och undersök vilken variant av kompost som är bäst lämpad. Tänk på att matrester aldrig får slängas i en öppen kompost.

Sätt gärna upp en skylt som informerar om klassens insats.

Varför? Komposter är viktiga för många djur. Här kan maskar och småkryp bryta ner löv och växter till jord och i öppna komposter kan till exempel igelkottar gömma sig. Det är också betydligt bättre att använda jord från kompost när du ska odla istället för att köpa ny jord.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finns i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen.

Nyckelord: nedbrytare, svamp, maskar, bakterier, kretslopp, ekosystem, jord, växter, växtdelar, skolgård, ute, utomhus, utomhuspedagogik, skolträdgård, hjälpa naturen.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll