Känn växthuseffekten (F-6)

Vilken påverkan har egentligen växthusgaserna på vår planet?

Ämnen: NO, SO, Fy, Ge

Tid: Ca 30 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

Målet med Känn växthuseffekten är att eleverna ska få förståelse för hur växthuseffekten påverkar jorden och klimatet.

Material

 • En plastpåse
 • En strumpa
 • Två gummisnoddar

Genomförande

 1. Förklara uppgiften för eleverna. De ska genom experimentet testa skillnaden på när de sätter ena handen i en plastpåse och den andra i en strumpa.
 2. Låt eleverna formulera en hypotes om hur de tror det kommer att kännas och varför.
 3. Låt eleverna stoppa den ena handen i en plastpåse och den andra i en strumpa. Gummisnoddarna ska sättas kring handleden för att det ska sluta tätt.
 4. Låt strumporna och plastpåsarna sitta kvar ett tag. Prata om växthus och hur det fungerar under tiden.
 5. Diskutera hur det känns om händerna och varför? Dra paralleller till växthus och växthuseffekten.
 6. Låt eleverna rita och skriva om experimentet. Se mall för labbrapport.

Att samtala om

 • Hur känns det? Är det någon skillnad mellan händerna?
 • Vad beror skillnaden på?
 • Jämför vad som händer i ett växthus och med jorden när växthuseffekten ökar.
 • Vad får det för effekter på jorden om det blir varmare?

Förklaring:

Med strumpan på handen kan värme lämna handen. Handen med plastpåsen blir däremot snabbt för varm eftersom värmen hålls kvar. På samma vis är jorden lagom varm med lagom mycket växthusgaser i atmosfären, men alltför varm när halterna av växthusgaser stiger och hindrar att värmestrålning lämnar jorden.

Ni kan även reflektera kring skillnaden mellan olika typer av strumpor och jämföra det med ökad mängd växthusgaser i atmosfären som tillåter mer eller mindre genomsläpp av värme.

Nyckelord: Experiment, aktivitet, undersökning, hypotes, labbrapport, växthuseffekt, växthusgas, klimatförändringar, miljö, klimatomställning.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll