Ordna eget klimathack – förberedelser

En handledning till att förbereda ett hackathon i skolan. Vi delar med oss av metoden Klimathack som tagits fram i samverkan med Lunds kommun och har genomförts på högstadie- och gymnasieskolor i Lund.

Detta är en handledning till att förbereda ett klimathack. Lektionsupplägg för att genomföra ett klimathack, när förberedelserna är gjorda, finns här:

Ämnen: Samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen samt teknik.

Tid: Cirka tre lektioner eller en temadag.

Målgrupp: Högstadie- och gymnasieelever. Övningen lämpar sig bäst för elever som redan har intresse eller grundläggande kunskap i miljöfrågor.

Upplägg: Ett klimathack kan genomföras fysiskt eller digitalt. Syftet är att eleverna ska känna delaktighet, hopp och samt få en ökad insikt i arbetet med den lokala omställningen till ett hållbart samhälle. Med utgångspunkt i den lokala miljöpolitiken får eleverna vara med och skapa lösningar på lokala miljöproblem samt öva sina förmågor i samarbete, kreativitet, idégenerering samt problemlösningsförmåga. Eleverna arbetar i grupper om 3-5 personer och får öva på att komma fram till lösningar på komplexa problem under kort tid.

Material

För fysiskt klimathack:

 • Pennor
 • Post-it-lappar i olika färger
 • Stora pappersark, t.ex. A1 (två ark per grupp)
 • Varsin dator till varje grupp

För digitalt klimathack:

 • Digitalt verktyg (t.ex. Miro eller Google Presentationer)

Vad är ett hackathon?

Klimathack Lund

Förberedelser - steg för steg

Gå igenom punkterna själv eller tillsammans med kollega/kollegor - eller planera hacket tillsammans med eleverna.

1. Bestäm upplägg och tema

Ta först ställning till formen för klimathacket:

 • Ska det genomföras som en temadag eller uppdelat över 3-4 lektioner?
 • Ska deltagarna närvara fysiskt, digitalt eller både och?
 • Ska det ske samverkan med någon utomstående, exempelvis kommunen eller en intresseorganisation?

Välj ett tema. En viktig utgångspunkt för ett klimathack är att eleverna får utforska lösningar som utgår från verkliga lokala hållbarhetsutmaningar. Exempel på teman är cirkulär ekonomi, energi och hållbara transporter.

Tips! Involvera kommunen
Kontakta kommunen och bjud in dem att vara en del av klimathacket. Det är ett sätt för dem att arbeta med ungas delaktighet och engagemang i det lokala omställningsarbetet. Ni kan till exempel fråga vilka som är de tre största utmaningarna för att bli en fossilfri kommun, och låta dessa utmaningar bli utgångspunkt i klimathacket.

2. Gör ett tidsschema

I stora drag består ett hack av:

 • Introduktion och inspiration till temat
 • Idéprocessen - från brainstorming och urval till vidareutveckling och finslipning av idéer
 • Presentation av idéerna

Idéprocessen är själva kärnan i hacket. Processen består av tre huvudsakliga moment:

 1. Brainstorming av idéer och urval av idé att gå vidare med
 2. Vidareutveckling av vald idé
 3. Förberedelse av presentation av idén

Här finns ett förslag på tidsschema för idéprocessen, som kan användas som utgångspunkt och justeras efter ert upplägg. Det är viktigt att varje enskilt moment under hacket är tidsbestämt eftersom alla delar är viktiga i processen.

3. Planera förberedande moment för eleverna

Hur ska eleverna förbereda sig inför idéprocessen? Planera för ett förberedande moment som ger dem möjlighet att läsa på och fördjupa sig inom det valda temat. Det kan vara i form av en lektion, ett studiebesök, en föreläsning eller en hemläxa.

Tips för inläsning! Naturskyddsföreningens faktablad för skolor om cirkulär ekonomi, energi, klimat och transporter. Till alla faktablad!

4. Gruppindelning

Utse grupper om 3-5 elever inför hacket. Varje grupp kommer senare att få utse en processledare, som läser instruktionerna för varje steg i idéprocessen och har ansvar över att gruppen håller tiden. Genomför ni hacket i samarbete med externa aktörer kan processledaren kan också vara en person utanför skolan.

5. Planera presentationen

Hacket avslutas med att grupperna presenterar (pitchar) sina idéer. Var ska det hållas? Vilka ska eleverna presentera för? Hur lång tid får varje presentation ta? Ska en vinnaridé utses och i så fall hur ska omröstningen ske?

Ett förslag är att varje grupp presenterar i 3 minuter, följt av 3 minuter feedback från åskådarna och/eller jury.

Tips! Bjud in en jury som kan bidra med olika perspektiv och sakkunskaper. Tre personer är ett bra antal jurymedlemmar.

Digitalt klimathack

Om ni vill göra ett digitalt hack finns det flera olika kostnadsfria verktyg att använda för att skapa digitala whiteboards där alla deltagare kan redigera samtidigt. Tips på verktyg är miro.se eller Google Presentationer, där det till exempel går att skapa digitala post-it-lappar.

Fysisk-digital-kombo

En annan variant är att eleverna deltar i hacket fysiskt på plats men att bjuda in föreläsare eller jury att delta digitalt. Tänk på att förbereda för goda tekniska förutsättningar så att de externa personerna kan ta del av elevernas arbete.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll