Liten, mindre, minst (F-6)

Här får eleverna träna på att använda jämförelseord för bland annat längd, storlek, tjocklek och vikt, till exempel tung, tyngre och tyngst. Hela naturen är full av saker att mäta och jämföra!

Ämnen: Ma, Idh

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

Material 

  • Naturföremål

Genomförande

Låt varje elev hämta varsitt naturföremål, exempelvis en sten, växt, svamp eller gren. Dela in eleverna i grupper. Med yngre elever delas klassen in i små grupper och med äldre elever kan grupperna vara större.

Varje grupp ska nu ställa sig på led efter olika jämförelseord. Ledaren bestämmer vilka jämförelseord grupperna ska ordna sig efter exempelvis storlek, färg, vikt, ålder. Om de ska ordna sig efter storlek ställer sig den person som har det största föremålet i ena änden av ledet och sedan i fallande storlek till den som har det minsta föremålet.

Låt eleverna berätta hur de har tänkt. Olika jämförelseord kommer att ge upphov till olika diskussioner. Till exempel kommer ordnandet efter ålder ge mer naturvetenskapliga diskussioner än de andra orden eftersom det inte går att mäta utan kräver en uppskattning som bygger på vad vi vet om exempelvis växters liv, årstider och vad som är dött eller levande.  

Varianter

  • Lägg upp gruppens föremål på marken och låt grupperna själva bestämma hur de vill ordna dem. Låt de andra grupperna gissa vilka jämförelseord de ordnat efter. 
  • Det går att styra vilka föremål som ska hämtas. Om uppdraget till exempel blir att hämta ett blad från något träd kan de insamlade bladen jämföras både matematiskt och genom färgskala. Bladen kan ordnas efter form genom att diametern mäts. På så sätt blir aktiviteten ett sätt att se skillnader mellan olika arter av träd och beroende på hur många olika arter av träd eleverna hittar blir det i viss mån ett mått på den biologiska mångfalden i området. 

Tips!

Gör samma aktivitet under olika årstider, dokumentera och jämför. 

Arbeta vidare och diskussion

  • Gör gärna andra aktiviteter med de insamlade föremålen direkt efter. På en vit duk kan alla föremål samlas och till exempel kan flera olika minneslekar, som ”Burr” och ”Kims lek” genomföras. De aktiviteterna finns beskrivna i boken Att lära in matematik ute 2. Mer information på www.naturskola.se
  • Gör en färgskala med områdets olika blad, från ljust grönt till mörkt grönt eller med höstens olika bladfärger.

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Nyckelord: Jämföra, jämförelser, mäta, enheter, matte, sortera, biologisk mångfald, natur, lek, träd, löv, aktivitet, utomhus.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll