Kul med arter – 7 enkla aktiviteter

Här är tips på roliga och elevaktiva sätt att väva in artkunskap i undervisningen.

Artpromenad på skolgården: Gå på artpromenad på skolgården eller i närmiljön. Dokumentera arterna eleverna hittar med bilder. Låt eleverna välja en art (eller flera) som de tar reda på fakta om. Sätt ihop en egen flora/fauna-bok. Bra aktivitet att genomföra vid flera tillfällen under olika årstider.

Luppar: Allt blir intressantare när man får undersöka det med lupp. Skicka ut eleverna att spana efter detaljer på allt från blommor, träd och dagg på grässtrån till myror och andra insekter. 

Blomvägg: Låt eleverna rita av och färglägga blommor de hittar i närmiljön. Sätt upp bilderna och skapa en blomstervägg i klassrummet. Fyll på med nya arter allt eftersom eleverna upptäcker fler blommor, till exempel på sin väg till och från skolan.
Kan förstås lika gärna vara en temavägg med svampar, träd, fåglar, insekter eller en blandning utifrån vad eleverna hittar.

Gissa arten: Lek "Gissa arten" när ni får några minuter över. Har ni gjort en blomvägg till exempel, kan ni använda den som bildstöd. Ge ledtrådar och låt eleverna gissa vilken art som beskrivs. Passa på använda begrepp ni vill att eleverna ska öva. Låt eleverna därefter parvis beskriva och gissa för varandra.

En annan variant är att visa olika bilder på arter på tavlan. Eleverna arbetar två och två. Den ena har ryggen mot tavlan och den andra beskriver arten som visas och låter sin kompis gissa.

Veckans art: Lägg in "veckans art" som en punkt på schemat. Låt eleverna välja en art som de förbereder en kort presentation till, exempelvis utifrån en fyrfältare, att presentera för klassen. Kan läggas upp som en gissningslek där eleven presenterar fakta och klassen under presentationen får klura på vilken art som beskrivs.

Egna frågesporter: Låt klassen tillsammans skapa egna frågesporter om djur och natur (digitala quiz eller som en tipspromenad) där eleverna parvis bidrar med varsin fråga med svarsalternativ.

Artlekar: Det finns många roliga lekar med temat arter. Varför inte något så enkelt som charader med djurtema?

Fler lekar för alla åldrar finns i boken ”Att lära in ute – övningar i bakfickan” från Naturskoleföreningen.

natursnokarna,barn,barn i natur,höst,lära i naturen,flicka,flicka med lupp
skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll