Mer friluftsliv i skolan

Är du pedagog eller fritidspedagog? Vill du få nya verktyg och inspiration till att planera och genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv? Välkommen att anmäla dig till den kostnadsfria fortbildningen Mer friluftsliv i skolan!

Foto:

Torbjörn Wrange

Nu har du chansen att gå en kostnadsfri fortbildning om friluftsliv som utgår från Lgr 11 och äger rum under två heldagar i ett lättillgängligt naturområde. Vi har sedan 2013 fortbildat över 1400 pedagoger runt om i Sverige tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna. Utvärderingarna från "Mer friluftsliv i skolan" har varit mycket positiva!

Fortbildningens innehåll

 • Övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen, att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning.
 • I fortbildningar med vintertema ingår även övningar i issäkerhet, pimpel- och ismete som friluftsaktivitet, diskussioner om vinterutrustning och vad som är särskilt viktigt att tänka på vid friluftsliv vintertid. 
 • Diskussioner om måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor.
 • Fortbildningen utgår från Lgr 11, är deltagarcentrerad och belyser flera olika pedagogiska tillvägagångssätt som kan appliceras på grundskolans alla stadium.

För vem?

 • Pedagoger i grundskolan (f-9), exempelvis lärare i NO, Idrott och hälsa och fritidspedagoger.
 • Pedagoger från hela Sverige.

När och var?

Vid anmälan kan du välja ett förstahandsalternativ och ett andrahandsalternativ bland följande platser och datum. Fortbildningen äger rum i ett lättillgängligt naturområde i kommunen, du får veta var när du anmält dig. Om du anmäler dig till fullbokad fortbildning får du en köplats.

 • Stockholmsområdet 21-22 februari, FULLBOKAT

 • Umeå 21-22 mars, FULLBOKAT
 • Lund 11-12 april
 • Göteborg 30-31 maj, FULLBOKAT
 • Mariestad 24-25 oktober
 • Karlskrona 29-30 augusti, FULLBOKAT
 • Halmstad 12-13 september, FULLBOKAT
 • Knivsta 19-20 september, FULLBOKAT
 • Södertälje 26-27 september, FULLBOKAT
 • Jönköping 10-11 oktober
 • Helsingborg 17-18 oktober

Anmäl dig här! >>

Om fortbildningen

 • Fortbildningen är kostnadsfri och finansieras av statliga medel genom Svenskt Friluftsliv.
 • Alla övningar utgår från Lgr 11 och anpassas efter platsens och deltagarnas förutsättningar.
 • Fortbildningen leds av pedagoger med lång erfarenhet av att ordna fortbildning i friluftsliv och att bedriva undervisning utomhus.

Varför mer friluftsliv?

Att inkludera mer friluftsliv och utomhuspedagogik i skolundervisning och fritidsaktiviteter:

 • uppmuntrar till ett ämnesintegrerat arbetssätt
 • ger upplevelser för alla sinnen
 • ger elever och pedagoger möjlighet att lära känna och använda närmiljön på ett roligt och lärorikt sätt
 • kan ge friskare och mindre stressade elever med högre koncentrationsförmåga
 • kan öka elevernas intresse och vilja att värna om naturen samt väcka ett engagemang för samhällets hållbara utveckling. 

Utbildningen har ett begränsat antal platser. Mer detaljerad information skickas när vi fått din anmälan.

Frågor?

Om anmälan:
Hannah Wallin (projektledare Naturskyddsföreningen)
E-post: hannah.wallin@naturskyddsforeningen.se

Om innehållet i fortbildningen:
Hans Lindqwist (fortbildare Sportfiskarna)
Tel: 073-074 30 59
E-post: hans.lindqwist@sportfiskarna.se

Anders Abrahamsson (projektledare Naturskoleföreningen)
Tel: 070-564 55 88
E-post: anders.abrahamsson@naturskola.se

Sagt i utvärderingar:

"Absolut den bästa fortbildningen under mina 22 år som lärare."

"Vill ha mer, kanondagar!"

"Fantastiska ledare och mycket inspirerande. Tack för alla tips!"