Naturskyddsföreningen i skolan

Skolmaterial om allemansrätten

Upptäck våra rättigheter och skyldigheter i naturen! Här finns lektioner, filmer, frågesporter och annat kul för att lära om allemansrätten.

Läroplanskopplingar

barn, skog, svamp, korg, allemansrätten
Vad är allemansrätten? (F-9)

Här får eleverna utforska rättigheter och skyldigheter i naturen med hjälp av filmklipp, diskussioner och frågesport.

allemansrätt, film, allemansrätten
Filmer om allemansrätten på olika språk

Barn och unga förklarar allemansrätten på svenska, arabiska, persiska och dari.

koll, orden, allemansrätt, bildmoln
Koll på orden - allemansrätten (4-9)

Med hjälp av ordkort och ordlista tränar eleverna ord och begrepp med koppling till allemansrätten.

allemansrätt, allemansrätten, skolmaterial, illustration, bildstöd, affisch
Illustration: Allemansrätten

Använd bilden som utgångspunkt för samtal om rättigheter och skyldigheter i naturen. Skriv ut som affisch eller använd som digitalt bildstöd.

allemansrätt, allemansrätten, finn, fem , fel, skolmaterial
Finn fem fel

Med utgångspunkt i en händelserik illustration diskuterar eleverna vad som gäller i olika situationer som kan uppstå när man vistas i naturen.

Ett upplyst tält framför en stjärnhimmel.
Case: Allemansrätten (1-9)

Här får eleverna leva sig in i olika situationer kopplade till allemansrätten, ta reda på vad som gäller och varför det spelar roll.

allemansrätten, quiz, tipspromenad
Tipsrunda om allemansrätten

En utskrivbar tipsrunda med tio frågor om våra rättigheter och skyldigheter i naturen.

kahoot, allemansrätten, allemansrätt, quiz, blåbär, frågesport
Kahoot om allemansrätten

Ett digitalt quiz med åtta frågor om allemansrätt.

Podd om allemansrätten (6 min)

I SO-rummets podcast pratar läraren Mattias Axelsson med Sanja Kuruzovic på Naturvårdsverket om allemansrätten.

Mer kul för utelektioner

tändstål, eld, friluftsliv, skola, utomhus
Göra upp eld (4-6)

I den här övningen får eleverna öva att göra upp eld och reflektera över olika tekniker.

tälja, friluftsliv
Tälja utomhus (4-9)

Här får eleverna en introduktion till täljning och hur man hanterar en kniv på ett effektivt och säkert sätt. 

vindskydd, byggavindskydd
Bygga vindskydd (F-9)

Här tränar eleverna på att skapa ett skydd och får förståelse för vikten av att hålla värmen och skydda sig från vind och regn.

Vem har rätt till skogen? (F-9)

Väck tankar hos eleverna och skapa förutsättningar för diskussioner när det gäller ägande, allemansrätt, ansvar och existensberättigande.

hand, peka, trädstam, skog
Become a guide (F-9)

En övning som stimulerar elevernas förmåga att kommunicera på ett annat språk på ett lustfyllt sätt. Kul att använda som förflyttningsövning eller för att lära känna en ny plats.

utsikt, ostkustleden, småland, skog, sjö
Ordlista: Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd

Från allemansrätt till övergödning. En ordlista med förklaring av ord och begrepp som rör ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd.

kol, pennor, kolpennor
Tillverka kolpennor (F-9)

Vässa kunskaperna om kolning, ur både kemiskt, teknologiskt och historiskt perspektiv, samt om att hantera eld på ett säkert sätt och i enlighet med allemansrättens regler.

Pojke i rutig skjorta står i en skog och tittar rakt upp i luften.
Mäta höjden på ett träd (F-9)

Hur kan man mäta ett träd utan att klättra upp i det? Här får eleverna öva på att lösa problem och göra uppskattningar.